Informacje bieżące

Harmonogram egzaminów dyplomowych studentów WBiHZ ZUT w Szczecinie 15.06.2018 14:20

Kierunek: Biotechnologia, Zootechnika. Harmonogramy egzaminów dyplomowych i obron prac magisterskich i inżynierskich oraz licencjackich WBiHZ ZUT w Szczecinie.

Podano nazwiska studentów, opiekunów prac dyplomowych, recenzentów i egzaminatorów.
W nazwie danego pliku zamieszczono datę obrony pracy - jeżeli będą zmiany (np. godziny lub inne zmiany organizacyjne) to będzie odpowiednie zamieszczenie, że plik został poprawiony na dany dzień.
Obrony prac odbywają się w Dziekanacie w sali Obron (s.I/06) przy ul. Janickiego 32

Harmonogram obron kierunku Biotechnologia 20.06.2018 r.