Informacje bieżące

I miejsce Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców w sesji referatowej Sekcja Biologii i Hodowli Zwierząt we Wrocławiu 28.05.2017 21:19

W dniach 25-26 maja 2017 roku odbyła się XXII Międzynarodowa Konferencja SKN w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był reprezentowany m. in. przez Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców. Pierwsze miejsce w sesji referatowej Sekcja Biologii i Hodowli Zwierząt zajęły studentki III roku kierunku zootechnika, panie Marta Kurpińska, Katarzyna Pszczoła i Karolina Żurawowicz za przedstawienie artykułu, pt. „Analiza składu chemicznego komercyjnych karm granulowanych dla psów rosnących”. Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców działa przy Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. inż. Wioletta Biel