Informacje bieżące

IV warsztaty kynologiczne - "Pies w służbie" 07.03.2018 08:02

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach

kynologicznych, tym razem pod hasłem "Pies w służbie".

Czwarte warsztaty kynologiczne odbędą się 18 maja 2018 r. w Zakładzie

Karnym w Goleniowie, gdzie studenci pierwszego roku będą mogli zapoznać

się z pracą psów w służbach mundurowych (wojsko, policja, służba

więzienna, straż graniczna). W programie znajdą się także trzy wykłady

naszych pracowników (żywienie, behawior, genetyka), zwiedzanie Zakładu

Karnego oraz obiad w więziennej kantynie.

Osoby chętne do czynnego udziału (zwiedzenie Zakładu Karnego w

Goleniowie - bezcenne) proszone są o kontakt osobisty do mnie na maila.

Wszystkich zaś zapraszam do składania prac, które tradycyjnie zostaną

opublikowane w wersji elektronicznej i posiadać będą numer ISBN.

Przyjmujemy wszystkie prace związane z psami, niekoniecznie użytkowymi.

W każdym zeszycie znajduje się rozdział "prace inne", gdzie zamieścimy

prace dotyczące innej tematyki.

 

Ostateczny termin składania prac - 7 maja na adres:

katarzyna.krolaczyk@zut.edu.pl. W załączniku formatka.

 

Uwaga. Prace przygotowane w innym formacie nie będą przyjmowane.

 

 

prof. dr hab. Katarzyna M. Kavetska

Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów

Zakład Zoologii i Pszczelnictwa

ZUT w Szczecinie