Informacje bieżące

Kandydaci na studia II stopnia! Zamieszczono listy zakwalifikowanych na studia II stopnia, kierunek Biotechnologia 25.07.2017 07:45

Lista kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na kierunek biotechnologia, studia stacjonarne, semestr zimowy:

Prosimy o sprawdzenie statusu kwalifikacji na studia w systemie rekrutacyjnym.

Wszystkich kandydatów, którzy wyrazili chęć podjęcia studiów na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (niezależnie od tego, czy są aktualnie zakwalifikowani, czy nie), zapraszamy z kompletem dokumentów do Dziekanatu WBiHZ (budynek z wieżyczką) przy ul. Janickiego 32  od dnia 25.07.2017 w godzinach od 9.00 do 14.00.