Informacje bieżące

Kandydaci na studia ! Trwa II tura rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia 30.08.2017 10:17

Trwa II tura rekrutacji na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, na studia N1 na kierunki: biologia, biotechnologia, kynologia, zootechnika oraz na N2 na kierunki: biologia, biotechnologia i zootechnika. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu przyjęć. Zapraszamy do rejestrowania się w Internetowym Systemie Rekrutacji. a następnie złożenia kompletu dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ul. Klemensa Janickiego 32, pokój nr 18 - I piętro).

Dokumenty można także przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

z dopiskiem: rekrutacja