Informacje bieżące

Konkurs z nagrodą 12.05.2017 08:36

Regulamin Konkursu na plakat propagujący zajęcia sportowe w ramach profilaktyki uzależnień oraz plakat informujący o tym konkursie:

Plakat (JPG, 250 KB)

Regulamin (DOC, 49 KB)