Informacje bieżące

Pomoc finansowa w formie świadczenia pieniężnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie przedświątecznym 02.10.2017 11:24

Dział Socjalny informuje, że pracownicy ZUT mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie świadczenia pieniężnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie przedświątecznym finansowaną przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Prosimy o zgłaszanie się do dnia 03.11.2017 r. z wypełnionym wnioskiem do Działu Socjalnego ZUT, Al. Piastów 48, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, pokój 26 w godzinach 08.00-15.00.

więcej na:

www.zut.edu.pl/pion-kanclerza/dzialy-pionu-kanclerza/dzial-socjalny/aktualnosci-dzialu-socjalnego/article/pomoc-finansowa-w-formie-swiadczenia-pienieznego-zwiazanego-ze-zwiekszonymi-wydatkami-w-okresie-prze.html