Informacje bieżące

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku 28.09.2017 21:41

W dniu 29.09.2017r. o godzinie 11:00

odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku

Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

w Auditorium Maximum przy ul. J. Słowackiego 17 w sali nr 14.

Obecność obowiązkowa.