Informacje bieżące

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w roku akademickim 2017/2018. 07.09.2017 12:07

dotyczy studentów i doktorantów

Proszę złożyć komplet dokumentów do Dziekanatu WBiHZ w terminie do 20.09.2017r ( osiągnięcia naukowe lub artystyczne muszą być związane z odbywanymi studiami).

Wnioski będą opiniowane przez Radę Wydziału.

Informacje o Stypendium Ministra są dostępne na stronie: MNiSW i ZUT oraz w Dziekanacie WBiHZ:

Więcej na stronach:

www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

www.zut.edu.pl/zut-studenci/stypendia/stypendium-ministra-za-wybitne-osiagniecia-20172018.html 

www.biotechnologia.zut.edu.pl/strona-studentow/aktualnosci/aktualnosci/article/stypendia-ministra-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-artystyczne-lub-sportowe-w-roku-akademickim-2017.html