Informacje bieżące

Uwaga kandydaci na studia ! Zamieszczono listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne drugiego stopnia 30.08.2017 10:00

Prosimy o sprawdzenie statusu kwalifikacji na studia w systemie rekrutacyjnym.

Wszystkich kandydatów, którzy wyrazili chęć podjęcia studiów na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (niezależnie od tego czy są aktualnie zakwalifikowani czy nie), zapraszamy z kompletem dokumentów do Dziekanatu WBiHZ (budynek z wieżyczką) przy ul. Janickiego 32  od 30.08.2017 do 5.09.2017 w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz dodatkowo w dniu 2 września (sobota) w godzinach 10.00 - 14.00.

Dokumenty można także przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

z dopiskiem: rekrutacja