Informacje bieżące

WF w semestrze letnim 2016/2017 27.02.2017 09:32

Plan zajęć dla studentów WBiHZ w semestrze  letnim 2016/17 z przedmiotu Wychowanie Fizyczne:

Studia stacjonarne:

Poniedziałki:

  • Kierunek Kynologia godz. 8.00 - 9.30  – kobiety
  • Kierunek Kynologia godz. 9.30 – 11.00 – mężczyźni
  • Kierunek Zootechnika godz. 8-9.30 – wszyscy
  • Kierunek Biotechnologia godz. 8.00-9.30- wszyscy

Studia niestacjonarne: 

  • Kierunek Kynologia Sobota: 04.03.2017 r. godz. 8.00-9.35 oraz 11.03.2017 r. godz. 8.00-9.35

ul. Tenisowa 33

 

Dziekanat WBiHZ 

Katarzyna Szymańska