Informacje bieżące

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 grudnia 2017 roku zmarła śp Prof. dr hab. inż. Józefa Gardzielewska 04.12.2017 11:33

Profesor Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierownik Katedry Oceny Produktów Zwierzęcych, a następnie Zakładu Towaroznawstwa Produktów Spożywczych. Pani Profesor była cenionym wykładowcą i wychowawcą młodzieży akademickiej, opiekunem licznego grona dyplomantów oraz doktorów. Pełniła funkcję recenzenta w licznych przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wyróżniona nagrodą zespołową Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz wielokrotnie nagrodami rektora.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku o godz. 1345 w Kaplicy bocznej  Cmentarza Centralnego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a.

Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłej składają:

Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy i studenci