Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

 

Prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Jan Udała– Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Krystyna Cybulska

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW

Dr hab. Zofia Sotek, prof. US

Dr hab. Edward Meller, prof. ZUT

Dr hab. Arkadiusz Telesiński

Dr hab. Agnieszka Tomza-Marciniak

Dr hab. Renata Pilarczyk

Dr Michał Skibniewski

Dr inż. Anna Mituniewicz-Małek

Dr Małgorzata Bąkowska – Sekretarz

 

Sesja Parazytologiczna - Parazytozy ludzi i zwierząt

poświęcona pamięci profesor Wandy Kuźnej-Grygiel

 

Dr hab. Danuta Kosik-Bogacka, prof. PUM- Koordynator Sesji

Prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska

Prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk

Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US

Dr Natalia Łanocha – Arendarczyk

Dr hab. Agnieszka Tomza-Marciniak

 

Sesja Młodych Naukowców

Dr hab. Agnieszka Tomza-Marciniak - Koordynator Sesji

Prof. dr hab. Krystyna Cybulska

Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US

Dr hab. Danuta Kosik-Bogacka, prof. PUM

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW

 

Sesja Studenckich Kół Naukowych

Dr hab. Renata Pilarczyk - Koordynator Sesji

Dr hab. Irena Baranowska-Bosiacka, prof. PUM

Dr hab. Zofia Sotek, prof. US

Dr hab. Izabela Gutowska, prof. PUM 

Dr Michał Skibniewski

Dr hab. Wioletta Biel

Dr Natalia Łanocha - Arendarczyk