Organizatorzy

Organizatorzy


  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  • Wydział Nauk o Zwierzętach oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.