Ogólnopolska konferencja naukowa "Biotechnologia - problemy i wyzwania"

Zaproszenie

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konferencji naukowej


Biotechnologia - problemy i wyzwania" 

 

Konferencja odbędzie się w Szczecinie w dniu  8 czerwca 2018 r. w  godzinach 9:00 - 14:30 w budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. K. Janickiego 32

 

Opłata wpisowa wynosi 100 zł (doktoranci, studenci 50 zł) i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz poczęstunek w przerwie obrad.

 

Więcej informacji:

Program konferencji: