Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Małgorzaty Szewczuk
Postępowanie habilitacyjne dra Dariusza Gączarzewicza
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyny Michałek
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Alicji Dratwy-Chałupnik
Postępowanie habilitacyjne dr Renaty Pilarczyk 
Postępowanie habilitacyjne dr  Ingi Kowalewskiej-Łuczak 
Postępowanie habilitacyjne dr Anity Kołodziej-Skalskiej
Postępowanie habilitacyjne dra inż. Arkadiusza Termana