DZIEKANAT

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:
1.Mgr inż. Grażyna Wincza
Kierownik Dziekanatu 

e-mail: grazyna.wincza@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6753

2.Mgr Ewa Kwita
Specjalista ds. praktyk

e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6750

3.Mgr Bożena Pachuta
Samodzielny referent

e-mail: bozena.pachuta@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6752

4.Mgr inż. Iwona Polasik
Samodzielny referent

e-mail: iwona.polasik@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6751

5.Mgr inż. Katarzyna Szymańska
Samodzielny referent

e-mail: katarzyna.szymanska@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6754

6.

Mgr Barbara Łagowska 

Kierownik Obiektu Dydaktycznego

e-mail: Barbara.Lagowska@zut.edu.pl,

tel. 91 -449-67-03