Rekrutacja 2017/2018 semestr letni

Lista studentów przyjętych na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018, semestr letni

Lista studentów przyjętych na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018, semestr letni

Lista zakwalifikowanych na studia II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt