Godziny konsultacji pracowników

Konsultacje pracowników Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska

Prof. dr hab. Jan Udała piątek 10.00 - 12.00
Prof. dr hab. Aleksandra Balicka-Ramisz wtorek 11.00-12.00
Prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk piątek 8.00-9.00
dr hab. Bogdan Lasota, prof. nadzw. piątek 11.00-11.45
dr hab. Beata Seremak, prof. nadzw. wtorek 10.00-11.00
dr hab. Barbara Błaszczyk wtorek 11.00-12.00
dr hab. Agnieszka Tomza-Marciniak czwartek 11.00-12.00
dr hab. Dariusz Gączarzewicz środa 10.30 -12.00                wtorek 12.00-12.45
dr hab. Tomasz Stankiewicz wtorek 11.00-12.00