mgr inż. Marta Taraska

 

Przebieg pracy naukowej:

  • inż, ZUT, WBiHZ, "Zmiany kraniometryczne w procesie domestykacji norki amerykańskiej (Mustelavison/Neovison vison)" 2012
  • mgr, ZUT, WBiHZ, "Porównanie parametrów osteometrycznych wybranych kości kończyny piersiowej i miednicznej norki amerykańskiej u formy dziko żyjącej i udomowionej" 2013