Mgr inż. Paulina Stępkowska

  •  Inż.  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Kierunek - Biotechnologia. Praca pt."  Ocena szkodliwości parabenów w oparciu o badania in vivo, in vitro i badania epidemiologiczne".
  • Mgr inż. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Kierunek - Biotechnologia. Praca pt." Porównanie stężenia selenu w produktach mleczarskich konwencjonalnych i ekologicznych, w tym mlecznych napojach fermentowanych II i IV generacji".

     

Działalność w Kole Naukowym :

Od 10.2014 – członek Studenckiego Koła Naukowego Higieny Środowiska
Od 10.2015 – prezes Studenckiego Koła Naukowego Higieny Środowiska

Publikacje w czasopismach naukowych :

 

  • Tomza-Marciniak A.,  Stępkowska P., Kuba J., Pilarczyk B. (2017):  Effect of bisphenol A on reproductive processes: A review of in vitro, in vivo and epidemiological studies. Journal of Applied Toxicology IF:3,159

 

Publikacje referatów w czasopismach pokonferencyjnych :

 

  •  Stępkowska P., rok 2014, Bisfenol A- szkodliwy czy nie ?, Materiały konferencyjne VI uczelnianej Sesji Kół Naukowych , 05.12.2014 , Szczecin 
  • Stępkowska P., 2015, Porównanie stężenia DDT i jego metabolitów w mleku krowim w zależności od sposobu żywienia. Materiały konferencyjne I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (VII uczelnianej ) 20-21.11.2015, Szczecin
  • Stępkowska P., Dąbska K., 2015. Residues of HCH isomers in adipose tissue of red foxes as an indicator of environmental contamination with these compounds. СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ І НАУКОВИЙ ПРОГРЕС В АПК ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ ,23-25.09. 2015, Lwów, Ukraina.
  • Stępkowska P., Ocena pozostałości DDT w mleku krowim, Materiały konferencyjne XIII Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych , 07.04.2016, Lublin

 

Nagrody i wyróżnienia :

Zajęcie II miejsca w I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
Zajęcie II miejsca w XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych

Referaty wygłoszone w trakcie międzynarodowych konferencji naukowych :

07.04.2016 – XIII Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ocena pozostałości DDT w mleku krowim.

Referaty wygłoszone w trakcie ogólnopolskich konferencji naukowych :

20-21.11.2015 –I Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Porównanie stężenia DDT i jego metabolitów w mleku krowim w zależności od sposobu żywienia.

Referaty wygłoszone w trakcie uczelnianych konferencji naukowych :

 05.12.2014 – VI Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Bisfenol A- szkodliwy, czy nie ?