Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2017 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)

 

  1.  Kalisińska E., Łanocha-Arendarczyk N.,  Kosik-Bogacka D., Budis H., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Podlasińska J., Cieslik L.,  Popiolek M., Pirog A., Jedrzejewska E. (2017): Muscle mercury and selenium in fishes and semiaquatic mammals from a selenium-deficient area. Ecotoxicology and Environmental Safety 136, 24-30.