Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

al. Piastów 45

 

Skład osobowy:

 

1. Dr hab. inż. Arkadiusz Terman - adiunkt, kierownik Katedry 

nr tel. +48 91 449 67 87, e-mail: Arkadiusz.Terman@zut.edu.pl 

 

2. Prof. dr hab. inż. Marek Kmieć - profesor zwyczajny

nr tel. +48 449 67 80, e-mail: Marek.Kmiec@zut.edu.pl

 

3. Dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec - adiunkt

nr tel. +48 449 67 83, e-mail: Katarzyna.Wojdak-Maksymiec@zut.edu.pl

 

4. Dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak - adiunkt

nr tel. +48 449 67 81, e-mail: Inga.Kowalewska-Luczak@zut.edu.pl

Pracownia Genetyki Molekularnej

 

5. Dr hab. Hanna Kulig - adiunkt

nr tel. +48 449 67 84, e-mail: Hanna.Kulig@zut.edu.pl

Pracownia Genetyki Molekularnej 

 

6. Dr inż. Daniel Polasik - adiunkt 

nr tel. +48 449 67 82, e-mail: Daniel.Polasik@zut.edu.pl

Pracownia Genetycznych Podstaw Biotechnologii 

 

7. Mgr inż. Monika Kumalska - doktorantka

e-mail: Monika.Kumalska@zut.edu.pl

 

8. Mgr inż. Anna Majewska - doktorantka

e-mail: Anna.Majewska@zut.edu.pl

 

9. Mgr inż Kinga Mikołajczyk - doktorantka

e-mail: Kinga.Mikolajczyk@zut.edu.pl

  

10. Mgr Melania Kunicka - doktorantka

e-mail: mkunicka@zut.edu.pl

 

12. Mgr inż. Agnieszka Korpal - doktorantka

e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl

 

13. Mgr inż. Kaja Prüffer - doktorantka

e-mail: Kaja.Pruffer@zut.edu.pl

 

14. Mgr Katarzyna Woźniak - doktorantka

e-mail: Katarzyna.Wozniak@zut.edu.pl

 

15. Inż. Oliwia Chomczyńska - St. referent tech. 

nr tel. +48 449 67 87, e-mail: Oliwia.Chomczynska@zut.edu.pl 

 

Obszary badawcze jednostki
  • Wpływ polimorfizmu wybranych genów na poziom cech jakości tuszy oraz użytkowość rozrodczą świń.
  • Poszukiwanie i analiza polimorfizmu w genach zaangażowanych w zróżnicowanie barwne szynszyli (Chinchilla lanigera).
  • Analiza polimorfizmu wybranych genów ulegających ekspresji w gruczole mlekowym oraz zlokalizowanych w chromosomie szóstym w odniesieniu do cech użytkowych i funkcjonalnych bydła mlecznego.
  • Detekcja zmienności DNA norki amerykańskiej (Mustela vison Schreb.,1777).