Prof. dr hab. inż. Marek Kmieć

Prof. dr hab. inż. Marek Kmieć

 

Tematyka badawcza
 • Molekularny polimorfizm fragmentów genów, których produkty zaangażowane są w kształtowanie się cech użytkowości mlecznej bydła oraz odporności na mastitis; 
 • Polimorfizm molekularny fragmentów genów, których produkty uczestniczą w kształtowaniu cech użytkowości rozrodczej świń oraz jakości tuszy i jakości mięsa świń;
 • Diagnostyka molekularna nosicielstwa wad dziedzicznych u zwierząt gospodarskich (DUMPS, BLAD, RYR1T i inne)
 • Detekcja i analiza polimorfizmu DNA Chinchilla lanigera i Mustela vison;
 • Polimorfizm genetyczny białek i enzymów zwierząt gospodarskich
 • Genetyka populacji i metody doskonalenia zwierząt gospodarskich.
 • Poznanie i analiza genomów zwierząt gospodarskich
Przebieg pracy naukowej
 • Magister inżynier, Akademia Rolnicza/Wydział Zootechniczny, „Wartość hodowlana buhajów rasy cb odchowywanych w cwb w Bobrownikach pod względem cech produkcyjności mlecznej”, 26.02.1980
 • Doktor, Akademia Rolnicza w Szczecinie/Wydział zootechniczny, „Możliwości wykorzystania polimorfizmu transferyny, hemoglobiny oraz genu „K” w pracy hodowlanej na przykładzie stada owiec w POHZ Bobrowniki”, 12.11.1986
 • Doktor habilitowany, Akademia Rolnicza w Szczecinie / Wydział Zootechniczny, „Polimorfizm transferyny w stadzie owiec, rasy polska owca długowełnista, selekcjonowanym w kierunku wełnisto-plennym”, 04.03.1998
 • Stanowisko prof. AR, 01.09.1999
 • Tytuł profesora, 11.12.2003
 • Stanowisko profesora zwyczajnego, 01.06.2006
Wybrane publikacje
 1. Terman A., Kmieć M., Polasik D., Rybarczyk A., ., 2011: Association Between RBP4 Gene Polymorphism and Reproductive Traits in Polish Sows. Journal of Animal and Veterinary Advances 10(20): 2639-2641. IF: 0,292
 2. Skólmowska M., Kmieć M., 2011: Enzymosomy antyoksydacyjne – właściwości i zastosowanie. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 65: 640-644. IF: 0,511
 3. Skorupski J., Kmieć M., 2011: Detection of PRL/Alw21I polymorphism in ranch American mink (Neovison vison Schreb., 1777). Annales UMCS Lublin-Polonia, Sectio EE XXIX(4): 91-96.
 4. Kmieć M., Krzęcio E., Terman A., Koćwin-Podsiadła M., Grzelak T., 2010: Differentiation of fatteners carcass quality traits depending on GH/MspI polymorphism. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia XXVIII(3): 31-40.
 5. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kulig H., Grzelak T., 2010: STAT5A/AvaI Restriction Polymorphism in Cows of Polish Red-and-White Variety of Holstein Friesian Breed. Russian Journal of Genetics 46(1): 81-85. IF: 0,431
 6. Kowalewska-Łuczak I., Balciukiewicz K., Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: Einfluss des Polymorphismus im Prolaktinrezeptorgen (PRLR) auf Milchleistungsmerkmale bei Kühen der Rasse Jersey. Tierärztliche Umschau 65(1): 22-25.
 7. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., 2010: Effect of SCD SNPs on milk production traits of Jersey cows. Archiv für Tierzucht 53(1): 116-118.
 8. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: ANXA9, SLC27A3, FABP3 and FABP4 single nucleotide polymorphisms in relation to milk production traits in Jersey cows. Czech Journal of Animal Science 55(11): 463-467.
 9. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kmieć M., 2010: Associations between the bovine PPARGC1A gene and milk production traits. Czech Journal of Animal Science 55(5): 195-199.
 10. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: ANXA9, SLC27A3, FABP3 and FABP4 single nucleotide polymorphisms in relation to milk production traits in Jersey cows. Czech Journal of Animal Science 55(11): 463-467. IF: 1,190
 11. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: Associations between leptin gene polymorphisms and somatic cell count in milk of Jersey cows. Acta Veterinaria Brno 79(2): 237-242.
 12. Rybarczyk A., Kmieć M., Napierała F., Natalczyk-Szymkowska W., 2010: The effect of calpastatin polymorphism (CAST/HinfI and CAST/Hpy188I) and its interaction with RYR1 genotypes on carcass and pork quality of crossbred pigs. Animal Science Papers and Reports 28(3): 253-260. (WWW)IF: 0.349
 13. Rybarczyk A., Kmieć M., Szaruga R., Napierała F., Terman A., 2010: The effect of calpastatin polymorphism and its interaction with RYR1 genotypes on carcass and meat quality of crossbred pigs. Agricultural and Food Science 19(4): 294-301. (WWW)IF: 0.925
 14. Rybarczyk A., Kmieć M., Szaruga R., Polasik D., Terman A., Natalczyk-Szymkowska W., 2010: Leptin gene (LEP) polymorphism in PIC hybrid fatteners free from stress susceptibility gene (RYR1T). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 13(3): #07. (WWW)
 15. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kmieć M., 2010: ANXA9, SLC27A3, FABP3 and FABP4 single nucleotide polymorphisms in relation to milk production traits in Jersey cows. Czech Journal of Animal Science 55(11): 463-467.
 16. Kulig H., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Andziak G., 2009: Effect of Leptin Gene Polymorphisms on Milk Production Traits of Jersey Cows. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 33(2): 143-146.
 17. Terman A., Budis H., Kmieć M., Grzelak T., Polasik D., Hauven H., 2009: Einfluss der Mutation am FUT1-Gen auf Reproduktionsleistungen bei Sauen. Tierarztliche Umschau 64(9): 397-401. IF: 0,167
 18. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kmieć M., 2009: Amplification created restriction sites for genotyping SNPs in the bovine ABCG2 and its association with milk production traits. Archiv für Tierzucht 52(6): 647-649.
 19. Kulig H., Kmieć M., 2009: Association between leptin gene polymorphisms and growth traits in Limousin cattle. Russian Journal of Genetics 45(6): 738-741.
 20. Terman A., Urbański P., Kmieć M., 2008: Chromosom 4 związany z QTL jakości tuszy u świń. Medycyna weterynaryjna 64(3): 269-271. (WWW)
 21. Kmieć M., Polasik D., Napierała F., Polasik I., 2008: GH/HaeII and GH/MspI Restriction Polymorphism in a Herd of Polish Large White Sows. Journal of Animal and Veterinary Advances 7(2): 165-169.
 22. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2008: Schätzung von Zusammenhängen zwischen dem Leptingen-Polymorphismus und der Zellzahll sowie weiteren Milchmerkmalen des Rindes. Tierärztliche Umschau 63(6): 307-311.
 23. Grzelak T., Kmieć M., Terman A., Kowalewska-Łuczak I., 2008: Czynnik transkrypcyjny STAT5A a cechy użytkowe bydła. Medycyna Weterynaryjna 64(5): 632-634.
 24. Kulig H., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Torchała-Bielaszewska K., 2008: Zależność między polimorfizmem w genie leptyny a liczbą komórek somatycznych i cechami użytkowości mlecznej krów. Medycyna Weterynaryjna 64(7): 915-917.
 25. Terman A., Kmieć M., Polasik D., Hauven H., 2008: Punktuelle Mutation am Leptin-Gen (LEP) und Repoduktionsmerkmale bei Sauen. Tierarztliche Umschau 10: 554-556. IF: 0,138
 26. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kulig H., Pachciarek B., 2008: Genpolymorphismus des STAT5A-Transkriptionsfaktors in einer Milchkuhherde. Tierärztliche Umschau(63): 128-132.
 27. Wojdak-Maksymiec K., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Warliński M., 2007: DRB3 Gene Polymorphism and Somatic Cell Count in Milk of Jersey Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances 6(8): 1006-1011.
 28. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Terman A., Wierzbicki H., Lepczyński A., 2007: Associations Between GHRH/HaeIII Restriction Polymorphism and Milk Production Traits in Herd of Dairy Cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances 6(11): 1293-1303.
 29. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., Grzelak T., 2007: Zusammenhang zwischen Leptin-Haplotypen und Wachstumsmerkmalen beim Rind der Rasse Limousin. Tierarztliche Umschau 62(8): 410-415.
 30. Terman A., Kmieć M., Polasik D., Pradziadowicz K., 2007: Retinol binding protein 4 gene and reproductive traits in pigs. Archives of Animal Breeding 50: 181-185. (WWW)IF: 0.477
 31. Kmieć M., Terman A., Napierała F., Polasik D., 2007: RFLP/HinfI polymorphism within intron 1 of glutathione-peroxidase-5 (GPX5) gene in AI boars. Archives of Animal Breeding 50: 194-199. (WWW)IF: 0.477
 32. Polasik D., Kmieć M., Terman A., Napierała F., 2007: Restriction polymorphism FABGL/BbvI in herd of sows derived from crossing Polish Large White x Polish Landrace breeds. Archives of Animal Breeding 50: 200-204. (WWW)IF: 0.477
 33. Rybarczyk A., Kmieć M., Karamucki T., Terman A., 2007: Association of growth hormone (GH) gene polymorphism with carcass and meat quality traits in PIC hybrid pigs. Archives of Animal Breeding 50: 205-213. IF: 0.477
 34. Terman A., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., 2007: Gen PRLR - marker cech użytkowości rozrodczej loch?. Medycyna Weterynaryjna 63(2): 145-146. (WWW)IF: 0,259
 35. Kmieć M., Terman A., Wierzbicki H., Zych S., 2007: Assiciation of GH gene polymorphism with semen parameters of boars. Acta Veterinaria Brno 76: 41-46. IF: 0.449
 36. Terman A., Kmieć M., Polasik D., Pradziadowicz K., 2007: Terman A., Kmieć M., Polasik D., 2006: Estrogen receptor gene (ESR) and semen characteristics of boars. Archives of Animal Breeding 49 (1): 71-76. Archives of Animal Breeding 50: 181-185. IF: 0.477
 37. Polasik D., Kmieć M., Terman A., Napierała F., 2007: Restiction polymorphism FABGL/BbvI in herd of sows derived from crossing Polish LArge White x Polish Landrace breeds. Arch. Tierz., Dummerstorf 50: 200-204. IF: 0,477
 38. Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Terman A., 2006: Aromataza cytochromu P450 – kluczowy enzym syntezy estrogenów. Medycyna Weterynaryjna 62(8): 870-872. (WWW)IF: 0,285
 39. Wojdak-Maksymiec K., Kmieć M., Ziemak J., 2006: Associations between bovine lactoferrin gene polymorphism and somatic cell count in milk. Veterinarni Medicina 51(1): 14-20. (WWW)IF: 0,790
 40. Kmieć M., Kulig H., Wierzbicki H., 2006: Polymorphismus im Leptin-Gen in Verbindung mit ausgewählten Reproduktionsleistungen von Ebern. Tierärztliche Umschau 61(2): 77-83.
 41. Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Terman A., 2006: Aromataza cytochromu P450 – kluczowy enzym syntezy estrogenów. Medycyna Weterynaryjna 62(8): 870-873.
 42. Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Terman A., 2006: Aromataza cytochromu P450 - kluczowy enzym syntezy estrogenów. Medycyna Weterynaryjna 62(8): 870-872.
 43. Kmieć M., Terman A., 2006: Associations between prolactin receptor gene polymorphism and reproductive traits of boars. J. Appl. Genet. 47(2): 139-141. (WWW)
 44. Kmieć M., Terman A., Wojdak-Maksymiec K., Romaniuk K., 2006: Semen characters in reproductive AI boars depending on polymorphism in steroid 21-hudroxylase gene. Archives of Animal Breeding 49: 337-344. (WWW)IF: 0.477
 45. Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Terman A., 2006: Aromataza cytochromu P450 – kluczowy enzym syntezy estrogenów. Medycyna Weterynaryjna 62(8): 870-872. IF: 0,259
 46. Wojdak-Maksymiec K., Kmieć M., Żukiewicz A., 2006: Associations between defensin polymorphism and somatic cell count in milk and milk utility traits in Jersey dairy cows. Journal of Veterinary Medicine Seria A(53): 495-500. IF: 0,471
 47. Kowalewska I., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., Napierała F., 2006: LGB gene polymorphism in polish diary cattle- Biotechnology 2006, Scientific Pedagogical Publishing.C Budejovice, Czech Republic
 48. Terman A., Kmieć M., Polasik D., 2006: Estrogen receptor gene (ESR) and semen characteristics of boars. Archives of Animal Breeding 49(1): 71-76. (WWW)IF: 0.477
 49. Kmieć M., Terman A., Napierała F., Polasik D., 2005: Polymorphism of the CYP21 gene and some reproductive traits in polish pigs. Proceedings of the 12th International Symposium, Current Problems of Breeding, Health and Production of Pigs, České Budějovice, 8th - 11th February
 50. Polasik D., Kmieć M., Liefers S., Terman A., 2005: Single nucleotide polymorphism in exon 10 of the chinchilla growth hormone receptor (GHR) gene. Journal of Applied Genetics 46(4): 403-406. (WWW)
 51. Kmieć M., Terman A., Ziemak J., Kowalewska-Łuczak I., 2005: Associations between polymorphism of the estrogen receptor gene (ESR/AvaI, ESR/PvuII) and reproduction traits of Polish Landrace boars. Folia Universitatis Agriculturea Stetinensis 243(47): 89-96.
 52. Kmieć M., Terman A., Kulig H., Polasik D., 2005: Analiza zależności między polimorfizmem genu receptora ryanodiny (RYR1) a niektórymi cechami użytkowości rozpłodowej świń. Folia Universitatis Agriculturea Stetinensis 243(47): 81-88.
 53. Kmieć M., Terman A., Wojdak-Maksymiec K., Polasik D., 2004: Polimorfizm genu receptora ryanodiny (RYR1) oraz ocena jego wpływu na niektóre cechy nasienia knurów reprodukcyjnych. Jubileuszowa sesja naukowa "Nauki rolnicze w służbie człowieka i przyrody", Akademia Rolnicza w Szczecinie: 173.
 54. Kmieć M., Terman A., 2004: Prolactin receptor gene polymorphism in Polish Landrace boars. Animal Science Papers and Reports 22(4): 529-532.
 55. Kmieć M., Terman A., 2004: Plymorphism in the PRLR/AluI gene and its effect on litter size in Large White sows. Animal Science Papers and Reports 22(4): 523-527.
 56. Kmieć M., Terman A., Kulig H., Kowalewska I., 2004: Influence of RYR1 gene polymorphism on selected semen traits in pedigree boars kept at AI stations. Animal Science Papers and Reports 22(Supl. 3): 267-272.
 57. Kowalewska I., Kmieć M., 2004: Melatonina i jej receptory. Medycyna Weterynaryjna 60(9): 899-901. IF: 0,285
 58. Kmieć M., Terman A., Wojdak-Maksymiec K., Polasik D., 2004: Analysis of influences in ESR/PvuII locus polymorphism on quantitative and qualitative traits of semen in boars. Animal Science Papers and Reports 22(Supl. 3): 273-280.
 59. Kmieć M., Kulig H., Konik A., 2003: Preliminary results on associations between leptin gene (LEP) and some reproduction performance traits of boars. Archiv für Tierzucht 46(1): 63-70.
 60. Dybus A., Kmieć M., Sobek Z., Pietrzyk W., Wiśniewski B., 2003: Associations between polymorphisms of growth hormone releasing hormone (GHRH) and pituitary transcription factor 1 (PIT1) genes and production traits of limousine cattle. Archives of Animal Breeding 46(6): 527-534. IF: 0,267
 61. Kmieć M., Ziemak J., Dybus A., 2002: CYP21- a candidate gene for reproductive performance in boars. Proceedings of the 11th International Symposium, Current Problems of Breeding, Health and Production of Pigs, České Budějovice, 19th-20th February: 13.
 62. Kmieć M., Dybus A., Ziemak J., Konik A., 2002: Associations between polymorphism of the CYP21 gene and quality and quantity of semen in the Polish Landrace AI boars. Annals of Animal Science (Supl.)(2): 37-40.
 63. Kmieć M., 1999: Transferrin Polymorphism versus Growth Rate in Lambs, Polish Long-wool Sheep. I. Frequency of genes and genotypes of transferrin in flock of Polish Long-wool Sheep. Archiv für Tierzucht 42(4): 393-402. IF: 0,477
 64. Kmieć M., 1999: Transferrin Polymorphism versus Growth Rate in Lambs, Polish Long-wool Sheep. II. Analysis of relation between transferrin polymorphism of lamb blood serum versus growth rate of lambs up age of 5 months. Archiv für Tierzucht 42(5): 469-479. IF: 0,477
 65. Kmieć M., Baranowski P., 1999: Body weight, haematoctrit value, haemoglobin content and selected blood biochemical parameters in 5-onth-old polish longwool lambs, according to sex. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 43(1): 89-94.
Odznaczenia i nagrody
 • Indywidualna nagroda I° JM Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie (2002), 2001
 • Zespołowa nagroda III° JM Rektora AR (2004) , 2003
 • Złoty Krzyż Zasługi (2004) 
 • Medal „Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie” (2005)
 • Zespołowa nagroda I° JM Rektora AR 2006 
 • Nobel Zachodniopomorski - 1 czerwca 2008 r.
 • Indywidualna nagroda II° JM Rektora 2008 
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2008
 • Zespołowa nagroda III° JM Rektora 2009
 • Zespołowa nagroda I° JM Rektora 2010
 • Zespołowa nagroda I° JM Rektora 2011
Projekty Badawcze i Granty KBN
 • Zależności pomiedzy polimorfizmem w niektórych genach u bydła czarno-białego a cechami użytkowości mlecznej, 2000-2001
 • Detekcja mutacji w genie receptora estrogenowego (ESR), 21-hydroksylazy steroidowej (CYP21) i genie białka wiążącego retinol (RBP4) oraz próba ustalenia zależności między polimorfizmem w tych genach a niektórymi cechami reprodukcyjnymi loch, 2001-2002
 • Polimorfizm w genie aromatazy cytochromu P450 oraz możliwości wykorzystania poszczególnych jego wariantów w doskonaleniu cech użytkowości mlecznej bydła , 2004-2005
 • Charakterystyka genetyczna stada loch na podstawie polimorfizmu wybranych genów kandydujących do statusu „genów głównych” użytkowości rozrodczej, 2004-2005
 • Kształtowanie się cech jakości tuszy i mięsa tuczników w zależności od polimorfizmu restrykcyjnego genów osi somatotropowej, 2007-2009
 • Wpływ mutacji w regionie 5’ flankującym genu hormonu wzrostu bydła na ilość i jakość produkowanego mleka, 2009-2010.
 • Enzymosomy antyoksydacyjne - badanie właściwości oraz możliwości wykorzystania w prze-chowywaniu nasienia knurów, 2011.
 • Poznanie i analiza genu hormonu wzrostu, receptora hormonu wzrostu, prolaktyny i recepto-ra prolaktyny norki amerykańskiej (Neovison vison Schreb., 1777), 2011-2013
Promotorstwo prac magisterskich
 • Kozdra Andrzej - Ocena mieszańców F1 pochodzących z krzyżowania owcy długowełnistej hodowanej w POHZ Bobrowniki z trykami wscodniofryzyjskimi, 1990
 • Stępień Andrzej - Ocena wartości hodowlanej tryków polskiej owcy długowełnistej hodowanych w POHZ Bobrowniki pod względem niektórych cech użytkowych, 1990
 • Komisarczuk Ryszard - Niektóre fenotypowe zależności między wybranymi cechami produkcyjnymi polskiej owcy długowełnistej, 1992
 • Kibiń-Humańska Beata - Analiza dziedziczenia alleli transferyny w populacji owcy długowełnistej, 1992
 • Stachów Anna - Próba ustalenia zależności między polimorfizmem tarnsferyny i hemoglobiny a zawartością magnezu i miedzi w surowicy krwi owiec, 1994
 • Czobodzińska Justyna - Wpływ mutacji 1843C-T w genie receptora ryanodiny (RYR1) na cechy nasienia knurów użytkowanych rozpłodowo w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt, 2000
 • Demidziuk Agnieszka - Zależności między polimorfizmem w genie receptora estrogenowego (ESR) a niektórymi cechami użytkowości rozpłodowej stada świń rasy polskiej białej zwisłouchej (pbz), 2000
 • Terman Arkadiusz - Detekcja mutacji w genie receptora prolaktyny (PRLR) oraz próba ustalenia zależności między polimorfizmem w tym genie a cechami nasienia knurów użytkowanych rozpłodowo w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt, 2000
 • Czajkowska Patrycja - Mutacje w genie receptora estrogenowego (ESR) u knurów użytkowanych rozpłodowo w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt oraz określenie zależności między polimorfizmem w tym genie a niektórymi cechami nasienia, 2000
 • Ejchart Monika - Poszukiwania zależności pomiędzy polimorfizmem w genie 21-hydroksylazy steroidowej (CYP21) a wybranymi cechami użytkowości rozpłodowej loch rasy polskiej białej zwisłouchej, 2001
 • Matusiak Sławomir - Detekcja mutacji w genie 21-hydroksylazy steroidowej (CYP21) oraz próba ustalenia zależności pomiędzy polimorfizmem w tym genie a cechami nasienia knurów użytkowanych w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt, 2001
 • Sowa Anna - Polimorfizm w genie leptyny (LEP/HinfI) u knurów rozpłodowych rasy polskiej białej zwisłouchej, 2002
 • Podkowa Michał - Polimorfizm genu hormonu wzrostu (GH/AluI) oraz czynnika transkrypcyjnego PIT1 (PIT1/HinfI) u bydła rasy Limousine, 2002
 • Zych Sławomir - Możliwości wykorzystania polimorfizmu genu hormonu wzrostu (GH/MspI i GH/HaeII) w doskonaleniu cech użytkowości rozpłodowej knurów, 2002
 • Klim Krzysztof - Polimorfizm genu receptora ryanodiny (RYR1) oraz ocena jego wpływu na niektóre cechy nasienia knurów reprodukcyjnych, 2002
 • Żukowska Ewa - Kształtowanie się cech nasienia knurów rozpłodowych rasy polskiej białej zwisłouchej (pbz) w zależności od polimorfizmu w genie receptora prolaktyny (PRLR/AluI), 2002
 • Wojtyna Michał - Zależności pomiędzy wariantami genetycznymi genu receptora prolaktyny (PRLR), a wybranymi cechami nasienia knurów reprodukcyjnych rasy wielkiej białej polskiej (wbp), 2002
 • Romaniuk Katarzyna - Zależnośći pomiędzy polimorfizmem w genie 21-hydroksylazy steroidowej (CYP21/NciI) a cechami nasienia knurów użytkowanych w stacjach hodowli i unasieniania zwierząt, 2003
 • Hrabi Anna - Polimorfizm genu hormonu wzrostu GH/MspI w stadzie krów rasy Jersey, 2003
 • Strzałka Joanna - Polimorfizm restrykcyjny genu prolaktyny (PRL/RsaI) w stadzie krów rasy jersey, 2004
 • Marciniak Anna - Kształtowanie się cech użytkowości mlecznej krów rasy czerwono-białej w zależności od polimorfizmu w genie hormonu wzrostu (GH/AluI), 2004
 • Chrabąszcz Małgorzata - Polimorfizm genu hormonu wzrostu (GH/MspI) w stadzie bydła o mlecznym kierunku użytkowania, 2004
 • Batura Rafał - Polimorfizm genu leptyny i jego wpływ na niektóre cechy użytkowości mlecznej bydła czerwono-białego, 2004
 • Gawarzyński Tomasz - Kształtowanie się wybranych cech użytkowości rozrodczej stada loch rasy wielkiej białej polskiej z różnymi wariantami genetycznymi genu RYR1, 2004
 • Napierała Filip - Poziom wybranych cech użytkowości rozpłodowej loch rasy wielkiej białej polskiej z różnymi wariantami genetycznymi genu hormonu wzrostu, 2004
 • Lepczyński Adam - Analiza polimorfizmu zlokalizowanego w genie somatoliberyny (GHRH) jako przypuszczalnego locus cech ilościowych odpowiadających za użytkowość mleczną bydła, 2004
 • Malewicz Kamila - Polimorfizm genu beta-laktoglobuliny w stadzie krów rasy jersey, 2004
 • Kowalewska Małgorzata - Polimorfizm genu czynnika transkrypcyjnego PIT1 w stadzie bydła o mlecznym kierunku użytkowania; 2005
 • Pradziadowicz Konrad - Polimorfizm restrykcyjny fragmentu genu białka wiążącego retinol (RBP4) w stadzie loch rasy wielkiej białej polskiej, 2005
 • Polasik Iwona - Charakterystyka genetyczna stada loch rasy wielka biała polska na podstawie polimorfizmu w genie hormonu wzrostu (GH/HaeII, GH/MspI, 2005
 • Łączkowska Krystyna - Użytkowość mleczna krów rasy jersey w zależności od genotypu w locus czynnika transkrypcyjnego PIT1, 2005
 • Tuzik Mariusz - Kształtowanie się cech użytkowości mlecznej krów rasy jersey w zależności od polimorfizmu w genie hormonu wzrostu (GH/AluI), 2005
 • Szaruga Marian - Polimorfizm genu receptora estrogenowego (ESR/PvuII) oraz jego wpływ na cechy użytkowości rozrodczej stada loch rasy wielka biała polska, 2005
 • Trzeciak Ramona - Polimorfizm genu 21-hydroksylazy steroidowej oraz jego wpływ na cechy użytkowości rozrodczej stada loch rasy wielka biała polska, 2005
 • Grzelak Tomasz - Asocjacje pomiędzy wariantami genmetycznymi STAT5A/AvaI a cechami użytkowosci mlecznej stada bydła czerwono - białego, 2006
 • Tarczewski Artur - Polimorfizm IGF-IR/SacII w stadzie loch rasy wielkiej białej polskiej, 2006
 • Pachciarek Bartosz - Polimorfizm restrykcyjny STAT5A/AvaI w stadzie bydła o mlecznym kierunku użytkowania, 2006
 • Korput Artur - Charakterystyka genetyczna tuczników hybrydowych PIC na podstawie polimorfizmu restrykcyjnego fragmentów genów RYR1, GLUT4 oraz FABGL, 2006
 • Kalitkiewicz Anna - Możliwości wykorzystania polimorfizmu LEP/HinfI w doskonaleniu cech użytkowości rozrodczej stada loch rasy wielka biała polska, 2006
 • Grossy Marcin - Użytkowość mleczna krów czerwono-białych z różnymi weariantami genetycznymi PRL/RsaI, 2006
 • Skiba Leszek - Użytkowość mleczna stada krów czerwono-białych w zależności od wieku pierwszego wycielenia oraz długości trwania okresów miedzywyceleniowych, 2006
 • Żurawski Łukasz - Kształtowanie się wybranych cech użytkowości rozrodczej stada loch rasy wielkiej białej polskiej w zależności od polimorfizmu genu ESR/AvaI, 2006
 • Jaworska Katarzyna - Asocjacje pomiędzy polimorfizmem STAT5A/AciI a cechami użytkowości mlecznej stada krów polskiego bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej, 2007
 • Lisowska-Sarlej - Różnorodność strukturalna genu STAT5A bydła określana endonukleazą AvaI w stadzie krów rasy jersey, 2007
 • Bernard Agnieszka – Asocjacje pomiędzy polimorfizmem GLUT4/HhaI a badanymi cechami jakości tuszy wieprzowej, 2007
 • Kowalczak Alicja – Polimorfizm genu prolaktyny (PRL/MspI) różnych odmian barwnych norki amerykańskiej (Mustela vison), 2008
 • Zawalski Mariusz – Możliwości wykorzystania polimorfizmu GHR/KspAI w doskonaleniu cech użytkowości rozrodczej stada loch rasy polskiej białej zwisłouchej, 2008
Promotorstwo w przewodach doktorskich
 • Wojdak-Maksymiec Katarzyna - 1999: Charakterystyka genetyczna kóz importowanych na teren Pomorza na podstawie polimorfizmu niektórych białek krwi, 1999-2000
 • Dybus Andrzej - 2001: Zależności pomiędzy polimorfizmem wybranych genów bydła czarno-białego a cechami użytkowości mlecznej, 1999-2001
 • Kulig Hanna - 2003: Polimorfizm w genie leptyny oraz możliwości wykorzystania jego wariantów w doskonaleniu cech użytkowości mlecznej bydła , 1999-2003
 • Ziemak Joanna - 2004: Detekcja mutacji w genie 21-hydroksylazy steroidowej (CYP21), receptora estrogenowego (ESR) i białka wiążącego retinol (RBP4) oraz próba ustalenia zależności między polimorfizmem genów a niektórymi cechami reprodukcyjnymi loch, 1999-2004
 • Kowalewska Inga - 2005: Polimorfizm w genie aromatazy cytochromu P450 oraz możliwości wykorzystania poszczególnych jego wariantów w doskonaleniu cech uzytkowości mlecznej bydła, 2001-2005
 • Terman Arkadiusz - 2005: Charakterystyka genetyczna stada loch na podstawie polimorfizmu wybranych genów kandydujšcych do statusu "genów głównych" użytkowości rozrodczej, 2001-2005
 • Daniel Polasik - 2007: Polimorfizm 10 eksonu genu receptora hormonu wzrostu (GHR) szynszyli (Chinchilla lanigera), 2002-2007