Studenckie Koła Naukowe w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

 

W Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt działa Studenckie Koło Naukowe - GENETYCY ZWIERZĄT

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GENETYCY ZWIERZĄT

Obenym opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest

- dr inż. Arkadiusz Terman

 

Tematyka badawcza

 • polimorfizm genów mających istotny wpływ na zdrowie człowieka,
 • analiza genów kodujących białka z rodziny selenowatych u zwierząt dziko żyjących,
 • poszukiwanie nowych mutacji punktowych w genach „kandydatach” wpływających na jakość mięsa wieprzowego

 

Osiągnięcia SKN

 • I miejsce na I Uczelnianej Sesji Kół Naukowych ZUT w Szczecinie , Blok Przyrodniczo-Chemiczny, 11.12.2009
 • I miejsce na XV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, Blok Przyrodniczy, 13-14.05.2010

 

Skład członków SKN

 • Julia Sosoko - Biotechnologiia – przewodniczący
 • Marta Kuś - Biotechnologiia – wiceprzewodniczący
 • Agnieszka Korpal – sekretarz
 • Joanna Ochman
 • Diana Wiatrowska
 • Anna Szymańska