Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej


 

ADRES

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

Al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

Tel. 091-449-6713

SEKRETARIAT

Pokój 2/24, Tel. 091-449-6713

Skład osobowy:

1.Dr hab. inż. Paweł Nawrotek
Adiunkt - Kierownik Katedry

e-mail: pawel.nawrotek@zut.edu.pl
tel. 91-449-6710

2.Dr hab. Danuta Czernomysy-Furowicz
Professor emeritus

e-mail: danuta.czernomysy-furowicz@zut.edu.pl

tel. 91-449-6710

3.Dr hab. Dorota Jankowiak
Profesor nadzwyczajny

e-mail: dorota.jankowiak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6711

4.Dr inż. Radosław Drozd
Adiunkt

e-mail: radoslaw.drozd@zut.edu.pl

tel. 91-449-6709

5.Dr hab. inż. Karol Fijałkowski
Adiunkt

e-mail: karol.fijalkowski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6714

6.Dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Adiunkt - Kierownik Pracowni
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

e-mail: malgorzata.jakubowska@zut.edu.pl
tel. 91-449-6706

7.Dr hab. Jolanta Karakulska
Adiunkt

e-mail: jolanta.karakulska@zut.edu.pl
tel. 91-449-6712

8.Dr hab. inż. Tadeusz Karamucki
Adiunkt
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

e-mail: tadeusz.karamucki@zut.edu.pl
tel. 91-449-6707

9.

Prof. dr hab. Józefa Gardzielewska
Professor emeritus

Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

e-mail: jozefa.gardzielewska@zut.edu.pl
tel. 91-449-6706

10.Dr hab. inż. Artur Rybarczyk
Adiunkt
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

e-mail: artur.rybarczyk@zut.edu.pl
tel. 91-449-6709

11.Dr inż. Jolanta Antoszek
Specjalista

e-mail: jolanta.antoszek@zut.edu.pl

tel. 91-449-6713

12.Mgr inż. Magdalena Ferlas-Wojciechowska
Specjalista n.t.

e-mail: magdalena.ferlas-wojciechowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6713

13.Mgr inż. Kinga Rybak
Doktorant
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

e-mail: kinga.rybak@zut.edu.pl
tel. 91-449-6712

14.Mgr inż. Magdalena Struk
Doktorant

e-mail: magdalena.struk@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

15.

Mgr inż. Beata Byczkowska

Doktorant

Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

e-mail: beata.byczkowska@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

16.

Mgr inż. Aleksandra Łupkowska

Doktorant 

Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

e-mail: aleksandra.lupkowska@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

17.

Mgr inż. Adrian Augustyniak 

Doktorant

e-mail: adrian.augustyniak@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

18.

Mgr inż. Dorota Peitler

Doktorant

e-mail: dorota.peitler@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

19.

Mgr inż. Agata Wasak

Doktorant 

e-mail: agata.wasak@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

20.

Mgr inż. Anna Żywicka

Doktorant 

e-mail: anna.zywicka@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

21.

Mgr inż. Bartłomiej Grygorcewicz

Doktorant

e-mail: bartlomiej.grygorcewicz@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

22.

Mgr inż. Anna Sulerzycka

Doktorant

Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

e-mail: anna.sulerzycka@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

23.

Mgr inż. Robert Moroch

Doktorant

Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

e-mail: robert.moroch@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

24.

Mgr inż. Krzysztof Lisowski

Doktorant

e-mail: krzysztof.lisowski@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

Obszary badawcze jednostki

 • Skrining mikroorganizmów stanowiących źródło innowacyjnych biopreparatów
 • Wpływ wybranych czynników kształtujących przydatność technologiczna i konsumpcyjną wieprzowiny i mięsa drobiowego.
 • Potencjał antyoksydacyjny wybranych tkanek i narządów zwierząt.
 • Procesy biotransformacji z udziałem wolnych enzymów i/lub zawierających je komórek mikroorganizmów.
 • Immobilizacja i koimmobilizacja enzymów i komórek – otrzymywanie enzymów immobilizowanych na nośnikach ceramicznych oraz enzymów modyfikowanych chemicznie 
 • Diagnostyka immunologiczna i immunoprofilaktyka chorób.
 • Diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna realizowana przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych metod badawczych.
 • Szczegółowa analiza właściwości biologicznych i chorobotwórczych drobnoustrojów: E. coli (ETEC, EHEC), Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, Salmonella spp., B. cereus, S. aureus oraz C. albicans.
 • Farmakokinetyka leków modelowych – pośrednia ocena procesów biotransformacji wątrobowej u zwierząt gospodarskich.
 • Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość mięsa zwierząt rzeźnych.
 • Zastosowanie pro- i prebiotyków oraz dodatków ziołowych w tuczu trzody chlewnej i drobiu na właściwości technologiczne i funkcjonalne mięsa.
 • Wpływ czynników przed- i poubojowych na jakość mięsa wieprzowego i drobiowego oraz aktywność wybranych enzymów mięśniowych.
 • Doskonalenie metod pomiaru barwy mięsa w ocenie jego jakości.
 • Zastosowanie kultur bakteryjnych w kształtowaniu jakości i trwałości mięsa