Dr hab. Danuta Czernomysy-Furowicz, prof. nadzw.

Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej

Dr hab. Danuta Czernomysy-Furowicz, prof. nadzw.

Profesor nadzwyczajny

obrazek 91-449-6710

danuta.czernomysy-furowicz@zut.edu.pl