Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

 

Skład osobowy:

 

1.Prof. dr hab. Józefa Gardzielewska
Profesor emeritus
jozefa.gardzielewska@zut.edu.pl
 91-449-6706
2.Dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Adiunkt - Kierownik
malgorzata-jakubowska@zut.edu.pl
 91-449-6706
3.Dr hab. inż. Tadeusz Karamucki
Adiunkt
tadeusz.karamucki@zut.edu.pl
 91-449-6707
4.Dr hab. inż. Artur Rybarczyk
Adiunkt
artur.rybarczyk@zut.edu.pl
 91-449-6709
5.Mgr inż. Kinga Rybak
Doktorant


6.

Mgr inż. Beata Byczkowska

Doktorant

Obszary badawcze jednostki
  • Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość mięsa zwierząt rzeźnych.
  • Zastosowanie pro- i prebiotyków oraz dodatków ziołowych w tuczu trzody chlewnej i drobiu na właściwości technologiczne i funkcjonalne mięsa.
  • Wpływ czynników przed- i poubojowych na jakość mięsa wieprzowego i drobiowego oraz aktywność wybranych enzymów mięśniowych.
  • Doskonalenie metod pomiaru barwy mięsa w ocenie jego jakości.
  • Zastosowanie kultur bakteryjnych w kształtowaniu jakości i trwałości mięsa

 

Czytaj też: