Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

ul. Doktora Judyma 10, 71-466 Szczecin

Skład osobowy:
1.Prof. dr hab. inż. Jerzy Wójcik
Profesor zwyczajny - Kierownik

e-mail: jerzy.wojcik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6800
2.Prof. dr hab. inż. Henryk Kamieniecki
Professor Emeritus

e-mail: henryk.kamieniecki@zut.edu.pl

tel. 91-449-6800
3.Prof. dr hab. inż. Iwona Szatkowska
Profesor nadzwyczajny
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: iwona.szatkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6808
4.Prof. dr hab. inż. Wilhelm Grzesiak
Profesor nadzwyczajny
Zakład Biostatystyki

e-mail: wilhelm.grzesiak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6805
5.Dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska
Adiunkt
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6802
6.Dr hab. inż. Andrzej Dybus
Adiunkt
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: andrzej.dybus@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806
7.Dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka
Adiunkt
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: magdalena.jedrzejczak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806
8.Dr hab. inż. Renata Pilarczyk
Adiunkt
Zakład Biostatystyki

e-mail: renata.pilarczyk@zut.edu.pl

tel. 91-449-6800
9.Dr hab. inż. Piotr Sablik
Adiunkt

e-mail: piotr.sablik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6802
10.

Dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk
Adiunkt

Zakład Biostatystyki

e-mail: malgorzata.szewczuk@zut.edu.pl

tel. 91-449-6802
11.Dr inż. Daniel Zaborski
Adiunkt
Zakład Biostatystyki

e-mail: daniel.zaborski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6813
12.Mgr inż. Barbara Cioch
Doktorant
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: barbara.cioch@zut.edu.pl

tel. 91-449-6801
13.Mgr inż. Karolina Kotarska
Doktorant
Zakład Biostatystyki

e-mail: karolina.kotarska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6805
14.Mgr inż. Witold Proskura
Doktorant
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: witold.proskura@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806
15.Mgr inż. Aneta Konieczna
Doktorant
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: aneta.lukaszewicz@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806
16.

Mgr Sara Tabor-Osińska

Doktorant

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

17.

Mgr inż. Jakub Kustosz

Doktorant

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: jakub.kustosz@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

18.

Mgr Justyna Piekara

Doktorant

e-mail: justyna.piekara@zut.edu.pl

tel. 91-449-6801

19.Dr inż. Edyta Rzewucka-Wójcik
Specjalista
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: edyta.rzewucka-wojcik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6801
Obszary badawcze jednostki
  • Doskonalenie technologii produkcji bydlęcej i owczarskiej w Regionie Pomorza Zachodniego
  • Efektywność krzyżowania międzyrasowego bydła i owiec, z uwzględnieniem stymulatorów wzrostu przy różnych systemach żywienia
  • Wykorzystanie badań cytogenetycznych w pracy hodowlanej nad różnymi gatunkami przeżuwaczy
  • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i innych modeli do przewidywania parametrów produkcyjnych zwierząt hodowlanych.
  • Odchów cieląt i opas bydła ras mięsnych oraz ich mieszańców z uwzględnieniem jakości mięsa.
  • Chów różnych gatunków zwierząt przeżuwających (bydło, owce, kozy, jeleniowate, bawoły) w warunkach ekologicznych. 
Czytaj też: