Zakład Biostatystyki

ul. Doktora Judyma 10, 71-466 Szczecin

Skład osobowy:
1.Prof. dr hab. inż. Wilhelm Grzesiak
Profesor nadzwyczajny - Kierownik

e-mail: wilhelm.grzesiak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6805
2.Dr hab. inż. Renata Pilarczyk
Adiunkt

e-mail: renata.pilarczyk@zut.edu.pl

tel. 91-449-6800
3.

Dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk

Adiunkt

e-mail: malgorzata.szewczuk@zut.edu.pl

tel. 91-449-6802

4.Dr inż. Daniel Zaborski
Adiunkt

e-mail: daniel.zaborski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6813
5.Mgr inż. Karolina Kotarska
Doktorant

e-mail: karolina.kotarska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6805
Obszary badawcze jednostki
  • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i innych modeli do przewidywania parametrów produkcyjnych zwierząt hodowlanych