Mgr inż. Karolina Kotarska

Doktorant

 

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Zakład Biostatystyki

 

Tel.: 91-449-6805

 

E-mail: karolina.kotarska@zut.edu.pl