Mgr inż. Aneta Konieczna

Doktorant

Katedra Nauk o Zwierzętach PrzeżuwającychZakład Cytogenetyki Molekularnej

 

Tel.: 91-449-6806

 

E-mail: aneta.lukaszewicz@zut.edu.pl

 

Przebieg pracy naukowej
  • mgr inż., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, "Polimorfizm genu beta-hydroksylazy dopaminy (DBH) w odniesieniu do występowania zachowań agresywnych u psów", 2012