Mgr inż. Daniel Sosiński

Doktorant

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

 

Tel.: 91-449-6806

 

E-mail: daniel.sosinski@zut.edu.pl