Mgr inż. Witold Proskura

Doktorant

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających


Zakład Cytogenetyki Molekularnej

 

Tel.: 91-449-6806

 

E-mail: witold.proskura@zut.edu.pl