Badania

Obszary badawcze jednostki

  • W Zakładzie Anatomii Zwierząt  prowadzone są badania naukowe z zakresu: morfologii zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących, osteologii (w tym kraniometrii i histologii) oraz teratologii.
Projekty badawcze i granty realizowane w jednostce
  • Cechy biometryczne czaszek szynszyli małej (Chinchilla laniger, Molina 1782); kierownik:dr hab. Piotr Baranowski,prof.nadzw.;wykonawca: mgr inż.Magdalena Wróblewska. Projekt zakończony;wyróżniono pracę dokt. i obronę Uchwałami RW