Dr inż. Lesław Kubasiewicz

Dr inż. Lesław Kubasiewicz

 

St. wykładowca, 1/3 etatu

Urlop 8 IV-4 X 2014 roku.

 

Pracownia Anatomii Zwierząt

 
Tel: 91-449-6761

E-mail: leslaw.kubasiewicz@zut.edu.pl