Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty i pracownie magisterskie z przedmiotów:

 

 • Anatomia (anatomia zwierząt i anatomia człowieka)
 • Histologia zwierząt
 • Podstawy anatomii i histologii zwierząt
 • Zaburzenia rozwojowe u zwierząt
 • Domestykacja

  oraz

 • Chów i hodowla zwierząt futerkowych
 • Gospodarka łowiecka
 • Łowiectwo
 • Zwierzęta inwazyjne w Polsce

  dla studentów kierunków: Biologia, Biotechnologia, Zootechnika i Kynologia, stacjonarnego i niestacjonarnego trybu kształcenia Uniwersytetu