Koło Naukowe Anatomii Zwierząt

Z dniem 1 października 2016 roku działalność SKN Anatomii Zwierząt została zawieszona

Na mocy decyzji Prorektora ds. Kształcenia Akademii Rolniczej w Szczecinie w dniu 9 wrześnie 2008 roku zarejestrowano w Katedrze Anatomii Zwierząt Studenckie Koło Naukowe ”Anatomii Zwierząt”.

Tekst Statutu Koła Naukowego oraz lista Członków Założycieli znajduje się w Biurze Prorektora oraz w Katedrze Anatomii Zwierząt.

 

 Główne kierunki badań Koła Naukowego

 

 • osteologia w badaniach archeofauny Pomorza Zachodniego
 • kraniometria i odontometria zwierząt gospodarskich
 • ocena zmian patologicznych kości szkieletu i zębów różnych gatunków zwierząt

  Zadania
 • uczestniczenie w badaniach naukowych realizowanych przez Zespół Katedry Anatomii Zwierząt
 • organizowanie seminariów naukowych i dyskusji nt. własnych wyników badań
 • współudział w naukowych spotkaniach Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i prezentowanie interesujących wyników badań własnych
 • wdrażanie do pracy naukowej i realizowanie badań na rzecz własnych prac dyplomowych
 • Do udziału w pracach Koła zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów.

  Opiekun Koła: Prof. dr hab. Piotr Baranowski

  Prace naukowe SKN Anatomii Zwierząt
 • Stacharski M., Pęzińska K., Wróblewska M., Wojtas J., Baranowski P.: THE BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF DOMESTIC CAT SKULL IN THREE STAGES OF ITS GROWTH: JUVENILE, SUBADULT AND ADULT, Acta Sci. Pol. Zootech., 9 (3) 2010: 65-78.
 • Baranowski P. ; Pezinska-Kijak K. ; Felska-Blaszczyk L. ; Zuk K. ; Nowak P. ; Kosecka J. ; Oczeretko K. ; Chukwu P. ; Mazur P. An Attempt to Determine the Size of Biometric Differences in the Skull of Two Colour Variants of American Mink (Neovison vison). Int. J. Morphol., 32(3):920-926, 2014.
 • Kosecka J., Pęzińska-Kijak K., Baranowski P. Anormalne formy morfologiczne norcząt. Wiadomości Zootechniczne, R. LIV 2016, 2, 23–29, 2016.