OGŁOSZENIA

Uwaga studenci kierunków Zootechnika i Kynologia

Studenci kierunku Zootechnika

Zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych - 12 lutego b.r. (poniedziałek), w sali Zakładu Anatomii Zwierząt ul. Doktora Judyma 14, godzina 12.00;

Egzaminu z przedmiotu Anatomia zwierząt - 14 lutego b.r. (środa) w sali B-19, ul. Doktora Judyma, godz. 10.00.

 

Studenci kierunku Kynologia

Zaliczenie laboratoriów - 9 lutego, godz. 10.00 w sali Zakładu Anatomii Zwierząt, ul. Doktora Judyma 14;
UWAGA: osoby z grupy 01 -     godz. 10.00;
              osoby z grup 03 i 04 - godz. 11.00;

Zaliczenie wykładów - 12 lutego, godz. 10.00 w sali B-19 przy ul. Doktora Judyma.