OGŁOSZENIA

Prace magisterskie i licencjackie

Zakład Anatomii Zwierząt zaprasza do współpracy studentów trybu stacjonarnego i niestacjonarnego Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt kierunków Biologia, Biotechnologia i Zootechnika.

Obecnie, wiodącym kierunkiem prac naukowych w Zakładzie jest

”Badanie archeofauny Pomorza Zachodniego w świetle materiałów wykopaliskowych oraz materiałów osteologicznych współczesnych zwierząt z wybranych środowisk hodowlanych”

 

Cechy osteologiczne wybranych gatunków fauny Pomorza Zachodniego z okresu średniowiecza i gatunków współczesnych ze środowisk hodowlanych

Osoby zainteresowane realizacją prac magisterskich i licencjackich proszone są o kontakt z pracownikami i doktorantami Zakładu codziennie, w godzinach od 9,00 do 14,00.

 

Oferujemy do opracowania ciekawy osteologiczny materiał badawczy pochodzący z okresu od neolitu do wczesnego średniowiecza. Proponujemy również prace na osteologicznym materiale gatunków udomowionej i nieudomowionej fauny współczesnej znajdujących się w muzealnych zbiorach Zakładu.