Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii

ul. Doktora Judyma 16, 71-466 Szczecin

Skład osobowy

Prof. zw. dr hab.inż. Ryszard Pikuła

profesor zwyczajny

tel. 091-449-6830,  e-mail: rpikula@zut.edu.pl

Prof. zw. dr hab. inż. Jolanta Janiszewska

Professor Emeritus

Dr hab inż. Angelika Cieśla

adiunkt - kierownik Zakładu 

tel. 091-449-6831, e-mail: angelika.ciesla@zut.edu.pl

Mgr Natalia Przybyłowicz

doktorant

tel. 091-449-6830, e-mail: natalia.przybylowicz@zut.edu.pl

 

 

Obszary badawcze

  • ekonomiczne aspekty chowu i hodowli koni, w zależności od kierunku użytkowania w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach jeździeckich,  stadninach koni
  • badania zoometryczne koni różnych ras, typów i kierunków użytkowania określające standardy pomiarowe koni oraz wzrost i rozwój źrebiąt 
  • behawior oraz zrównoważenie nerwowe koni różnych ras i typów, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności do hipoterapii
  • poszukiwanie zależności pomiędzy polimorfizmem wybranych genów oraz białek krwi a wartością użytkową koni różnych ras, wykorzystanie genetycznego polimorfizmu wybranych genów oraz białek, wykorzystanie markerów DNA w doskonaleniu koni
  • badania nad statusem antyoksydacyjnym koni, wskaźnikami biochemicznymi i hematologicznymi
  • hipoterapia i inne formy animaloterapii