Zakład Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych

ul. Doktora Judyma 20, 71-466 Szczecin

Skład osobowy:

1.

Prof. dr hab. Danuta Szczerbińska
Profesor nadzwyczajny - Kierownik

E-mail: danuta.szczerbinska@zut.edu.pl
Tel.: 91-449-6820

2.

Prof. dr hab. Zofia Tarasewicz
Profesor nadzwyczajny

E-mail: zofia.tarasewicz@zut.edu.pl
Tel.: 91-449-6821

3.

Dr hab. Danuta Majewska
Adiunkt

E-mail: danuta.majewska@zut.edu.pl
Tel.: 91-449-6824

4.

Dr Anna Sammel

Adiunkt

E-mail: anna.sammel@zut.edu.pl
Tel.: 91-449-6821

5.

Mgr Elżbieta Kopczyńska
Doktorant

E-mail: elzbieta.kopczynska@zut.edu.pl
Tel.: 91-449-6826

6.

Mgr inż. Bogusława Pyka
Doktorant

E-mail: boguslawa.pyka@zut.edu.pl
Tel.:  91-449-6826

7.

 

Mgr inż. Marta Sulik
Doktorant

E-mail: marta.sulik@zut.edu.pl
Tel.: 91-449-6826

8.  Mgr inż. Mateusz Bucław
Doktorant

E-mail: mateusz.buclaw@zut.edu.pl

Tel.: 91-449-6826

9.

Dr inż. Marek Ligocki
St. specjalista n.t.

E-mail: marek.ligocki@zut.edu.pl
Tel.: 91-449-6822

10.

Mgr inż. Krystyna Romaniszyn
St. specjalista n.t.

E-mail: krystyna.romaniszyn@zut.edu.pl
Tel.: 91-449-6821

Obszary badawcze jednostki:

  • Badania żywieniowe, uwzględniające zastosowanie niekonwencjonalnych składników w diecie różnych gatunków ptaków, grup wiekowych i kierunków produkcji 
  • Adaptacja bezgrzebieniowców użytkowych (emu i strusi) do warunków krajowych oraz opracowanie zasad utrzymania stad reprodukcyjnych 
  • Prowadzenie lęgów jaj emu, nandu i strusi z opracowaniem techniki inkubacji 
  • Badania jakości jaj, szczególnie ultrastruktury skorupy, w aspekcie embriogenezy 
  • Ocena jakościowa produktów drobiarskich (mięsa i jaj) 
  • Monitoring środowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem bioindykacji w aspekcie skażeń metalami ciężkimi 
  • Ocena profilu gospodarstw agroturystycznych w województwie zachodniopomorskim i dobrostanu utrzymywanych w nich zwierząt

Czytaj też: