Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków Zootechnika, Biotechnologia i Biologia oraz dla studentów studiów międzykierunkowych Bioinformatyka 

 

 

Kierunek Zootechnika 
·       Chów i hodowla drobiu 
·       Chów ptaków ozdobnych 
·       Chów i hodowla ptaków ozdobnych 
·       Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych 
·       Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich 
·       Chów i hodowla kotów 
·       Organizacja gospodarstw argroturystycznych 
·       Techniki przetwarzania pierza 
·       Chów i hodowla ptaków łownych 
·       Organizacja grup producentów zwierz. gosp. 
·       Ochrona przyrody 
·       Turystyka alternatywna i aktywna na ob. wiejskich 
·       Organizacja wystaw i pokazów zw. amatorskich 
·       Ekonomika, organizacja i marketing w produkcji zwierzęcej 
·       Zwierzęta w kulturze i sztuce 
·       Podstawy psychologii 
·       Człowiek i środowisko, psychologia środowiskowa 
·       Ptaki w mitologii, religii i kulturze 
Kierunek Biotechnologia 
·       Biotechnologia w hodowli zwierząt 
·       Ovo i apiterapia 
·       Ptaki w mitologii, religii i kulturze 
·       Zwierzęta w kulturze i sztuce 
·       Podstawy psychologii 
Kierunek Biologia 
·       Ptaki ozdobne w chowie fermowym 
·       Ornitologia 
·       Bioaktywność jaj 
·       Ptaki w mitologii, religii i kulturze 
·       Metodologia nauk przyrodniczych 
·       Historia sztuki 
·       Zwierzęta w kulturze i sztuce 
·       Walory naturalne i antropogeniczne Pomorza Zachodniego 
·       Człowiek i środowisko, psychologia środowiskowa