Kontakt

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Dziekanat, ul. Doktora Judyma 26, 71-466 Szczecin

tel.: 91 449 67 54 (53, 52, 51, 50), fax: 91 454 16 42

e-mail: biotdziekanat@zut.edu.pl