Wydarzenia

Dzień Dziecka na WBIHZ ZUT w Szczecinie 20.06.2016 07:12

Po raz pierwszy w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zorganizowano warsztaty pod hasłem ,,Dzień Dziecka w ZUT”.

Na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt przygotowaliśmy wykłady i warsztaty dla uczniów szkół średnich. Młodzież uczestniczyła w zajęciach praktycznych:

1. Anatomia serca w praktyce

Uczestnicy zajęć zapoznali się z bliska z historią poznania serca, jego fizjologią, anatomią oraz unaczynieniem naczyń wieńcowych. Przeprowadzili samodzielną preparację oraz wybarwienie serca.

Prowadzący: mgr Krzysztof Żuk (Pracownia Anatomii Zwierząt), opiekun: dr. inż. Małgorzata Szewczuk

 

2. Zwierzę terapeutą człowieka

W ramach zajęć przedstawiono najważniejsze korzyści płynące z kontaktów ze zwierzętami. Słuchacze poznali zasadnicze formy animaloterapii oraz zasady doboru zwierząt do terapii – psów, kotów i koni. Pies zaprezentował podstawowe zadania wykonywane podczas zajęć z młodzieżą.

Prowadzący: dr hab. Angelika Cieśla (Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii)

Opiekun: dr. inż. Małgorzata Szewczuk

 

 

3. Analiza sensoryczna w ocenie żywności

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wrażliwości sensorycznej, rozpoznawania czterech podstawowych smaków oraz sprawdzenia swojego progu wrażliwości smakowej.

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Jakubowska (Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych)

4. Krew darem życia

Zajęcia praktyczne dotyczące określania własnej grup krwi oraz innych wybranych wskaźników fizjologicznych. W czasie ćwiczeń laboratoryjnych uczniowie mogli oznaczyć grupy własnej krwi, wykonać rozmazy krwi własnej oraz końskiej, a także porównać wygląd czerwonych krwinek z erytrocytami innych gatunków (np. żaby, kozy, krowy, kury). Ponadto na przykładzie krwi konia badali szybkość opadania krwinek czerwonych, a po zmieszaniu świeżej krwi konia z roztworami o różnym stężeniu NaCl oznaczali odporność osmotyczną krwinek czerwonych.

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Ożgo, dr inż. Agnieszka Herosimczyk, dr inż. Katarzyna Michałek (Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki)

Opiekun: mgr inż. Magdalena Niemcewicz

 5. Komórki rozrodcze – komórkami życia

Zajęcia z zakresu biologii rozwoju i biotechnologii rozrodu; określenie właściwości męskich i żeńskich komórek rozrodczych z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego i fluorescencyjnego, kontrola zapłodnienia i rozwoju płodu z wykorzystaniem USG, możliwości wykorzystania embrionalnych komórek macierzystych, klonowanie ssaków – aspekty praktyczne i etyczne.

Prowadzący: dr inż. Tomasz Stankiewicz (Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska)