Wydarzenia

Konferencja naukowa z zakresu hodowli i produkcji zwierząt futerkowych „INTEGRACJA NAUKI Z PRODUKCJĄ MIARĄ SUKCESU NA FERMACH ZWIERZĄT FUTERKOWYCH” 30.06.2016 11:31

W dniach 19-21 czerwca 2016 roku, w Dworku Prawdzic w Niechorzu, prawie na samej plaży odbyła się konferencja naukowa z zakresu hodowli i produkcji zwierząt futerkowych. Organizatorkami konferencji była dr hab. Beata Seremak z Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska oraz dr hab. Lidia Felska-Błaszczyk z Pracowni Anatomii Zwierząt, z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Sponsorami imprezy było wiele firm związanych z branżą produkcji zwierząt futerkowych, m.in.: firmy Minos, Rettenmaier, HG, AS Trade, CID LINES, Trouw Nutrition, Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych, domy aukcyjne zajmujące się handlem skórami zwierząt futerkowych – Kopenhagen Fur, NAFA, Saga Furs.

Konferencja ta jest konferencją cykliczną, odbywającą się od wielu lat raz w roku. Konferencja objęta była patronatem Sekcji Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, pod przewodnictwem Pani Profesor Grażyny Jeżewskiej-Witkowskiej.   W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, m.in. pracownicy naukowi z ośrodków z całej Polski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SGGW Warszawa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pani Ewa Krawczyk, przedstawiciele domów aukcyjnych, związków hodowców zwierząt futerkowych, a także sami hodowcy. Zaszczycili nas także goście z zagranicy, m.in. prof. Viktor Ilyukha z Karelskiego Centrum Naukowego w Rosji.

Obrady otworzyła Pani Profesor Grażyna Jeżewska-Witkowska wraz z Dziekanem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUTw Szczecinie – Panem Profesorem Janem Udałą. Tematem przewodnim konferencji była integracja nauki z produkcją, dlatego przedstawiciele poszczególnych ośrodków naukowych w trakcie swoich wykładów prezentowali tematy badawcze związane z hodowlą zwierząt futerkowych, w trakcie których hodowcy mogli przedstawić własne problemy, z którymi borykają się na fermach zwierząt futerkowych. W trakcie konferencji panowała bardzo sympatyczna atmosfera, której sprzyjała wspaniała pogoda, a że Dworek Prawdzic znajduje się tuż przy plaży, uczestnicy w czasie wolnym korzystali z kąpieli słonecznych i morskich.

 

Fot.1. Pani prof. Grażyna Jeżewska-Witkowska i Dziekan WBiHZ ZUT w Szczecinie - prof. Jan Udała otwierają konferencję

 

Fot. 2. Przewodniczący części obrad – dr hab. Beata Seremak i prof. Marian Brzozowski

Fot. 3. Uczestnicy obrad.

 

Fot. 4. Kolejni przewodniczący obrad – prof. Andrzej Filistowicz i prof. Piotr Przysiecki.

Fot. 5. Prof. Olga Szeleszczuk w trakcie wykładu.

Fot. 6. Prof. Andrzej Gugołek przygotowuje się do prezentacji.

Fot. 7. Pan Jesper Clausen z Kopenhagen Fur przedstawił problem choroby aleuckiej w Dani, z którym również borykają się polscy hodowcy.

Fot. 8. Uczestnicy obrad.

Fot. 9. W przerwie obrad.

 

 

 

 

                                                     Autor tekstu i zdjęć: Lidia Felska-Błaszczyk