Stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie o zwiększonej wysokości. Zarządzenie nr 31 JM Rektora ZUT. 

UWAGA ZMIANA !!! w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom ZUT  

Regulamin_przyznawania_zwiekszenia_stypendium_doktoranckiego_z_dotacj.podm..doc 

UWAGA !! Korekta Zarządzenia nr 31/2012. Wszelkie zmiany znajdują się w Zarządzeniu nr 34/2012 JM Rektora ZUT, zamieszczone jest ono poniżej. 

2012__zarzad.34_-_Zmiana_zarzadzenia_nr_31-2012.pdf 

 UWAGA ZMIANA DRUKU 30.08.2012 !!


Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego

Wnioski należy składać  

    • I rok - do 10.10 
    • II - IV rok - do 20.09 

wniosek_o_przyznanie_stypendium_doktoranckiego.doc


Wszelkie informacje dotyczące stypendium doktoranckiego. Znajdują się w poniższym rozporządzeniu MNiSW z dnia 5 października 2011 roku

Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 roku.