Informacje bieżące dla pracowników WBiHZ

Harmonogram obron prac dyplomowych dostępny w zakładce Dla Studentów Aktualności 23.10.2017 14:00

Kierunek: Bioinformatyka, Biologia, Biotechnologia, Zootechnika.

Harmonogramy egzaminów dyplomowych i obron prac magisterskich i inżynierskich oraz licencjackich WBiHZ ZUT w Szczecinie.

Podano nazwiska studentów, opiekunów prac dyplomowych, recenzentów i egzaminatorów, każda Komisja Egzaminacyjna ma swój oddzielny harmonogram. W jednym dniu mogą pracować nawet dwie Komisje Egzaminacyjne. W nazwie danego pliku zamieszczono datę obrony pracy - jeżeli będą zmiany (np. godziny lub inne zmiany organizacyjne) to będzie odpowiednie zamieszczenie, że plik został poprawiony na dany dzień. Obrony prac odbywają się w sali Obron (s.I/06) przy ul. Janickiego  32 Student powinien przybyć wcześniej (np. 2 godziny) przed wyznaczoną godziną obrony pracy dyplomowej i egzaminu inżynierskiego lub licencjackiego. Proszę sprawdzać aktualizacje plików przed wyznaczonym terminem obrony w/w pracy.

Harmonogram obron ZO 26.10.2017r.