Informacje bieżące dla pracowników WBiHZ

Rozpatrywanie wniosków o wszczęcie przewodów doktorskich 20.06.2017 11:31

odbędzie się że w dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali nr 5 w dziekanacie

na posiedzeniu Komisji ds. Kadry, Rozwoju i Współpracy, rozpatrywany będzie poniższy wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego:

 wniosek