Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”

     

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” powstało w 2009 roku.

Skupia ludzi młodych, aktywnych, pasjonujących się chowem i hodowlą bydła, którzy lubią obcować z przyrodą i poznawać również inne ciekawe dziko żyjące „przeżuwacze” jak np. jelenie czy bawoły.

 

Opiekun naukowy koła: dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska

  

Opiekunowie

– dr hab. Krzysztof Szarkowski – założyciel i pierwszy opiekun,

– dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska – od 2010 roku.

 

Skład koła

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” obecnie tworzą dwie osoby:

 

Prezes:

  • Filip Hilarski

Członkowie:

  • Ilona Cichocka
  • Paulina Majchrzak
  • Olejniczak Krzesisława
  • Michał Cywiński
  • Aleksandra Guszczenko
  • Nina Beker
  • Oliwia Styczyńska
  • Magdalena Block
  • Lizaveta Sharlayeva

 

Kierunki badań

Głównymi kierunkami badań, którymi zajmują się studenci w ramach Koła Naukowego są:

–  Analiza czynników środowiskowych i genetycznych wpływających na wydajność, skład i jakość mleka,

– wykorzystanie małych przeżuwaczy do pielęgnacji krajobrazu,

– wpływ żywienia na jakość i przydatność technologiczną mleka wybranych gatunków zwierząt.

  

Zadania

Członkowie SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających:

– uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze oraz realizują własne prace badawcze,

– współpracują z Nadleśnictwem Kliniska,

– organizują własne seminaria, które są efektem licznych dyskusji prowadzonych podczas spotkań studentów należących do Koła Naukowego.

 

Osiągnięcia

 

RETRO MOTOR SHOW 2017 w Poznaniu

Uczestnictwo studentów w Targach Pojazdów Zabytkowych „RETRO MOTOR SHOW” 2017 w Poznaniu, (5.11.2017 r.), gdzie mogli podziwiać klasyczną motoryzację XX wieku, zaprezentowane zostały unikatowe okazy m.in, stare z minionej epoki traktory, auta i motocykle.

 

(Fot. Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

Studenci koła naukowego TAURUS na Międzynarodowej Konferencji pt. „Nauki Przyrodnicze
we Współczesnym Świecie” 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
(2 czerwca 2017 r.)

Udział naszych studentów w Międzynarodowej Konferencji „NAUKI PRZYRODNICZE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w dniu 2 czerwca 2017 r. ZUT w Szczecinie. Studenci przygotowali doniesienia naukowe, które zostały opublikowane w formie książkowej.

Doniesienie naukowe Pana Filipa Hilarskiego, pt. „Rolnictwo ekologiczne.
Doniesienie naukowe Pani Ilony Cichockiej, pt. „Mastitis – problem wciąż aktualny”.


Wystąpienie Pani prof. dr hab. Bogumiły Pilarczyk – Przewodniczącej Konferencji

 

Referat naszego studenta w XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (3–4 kwietnia 2017 r.)

Aktywny udział  Pana Filipa Hilarskiego studenta kierunku Zootechnika w XIV MIĘDZYNARODOWYM SEMINARIUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE (3–4 kwietnia 2017 roku). 

Wygłosił referat na temat: „Wpływ wybranych czynników na łatwość wycieleń i masę ciała cieląt rasy charolaise i mieszańców z jej udziałem utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym”.

 

 

III miejsce dla naszej studentki w XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Zwierzę–Produkt” Lublin 2016 r.

Miło mi poinformować, że nasza studentka Pani Magdalena Skibicka ze STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HODOWCÓW ZWIERZĄT PRZEŻUWAJĄCYCH TAURUS” zdobyła III miejsce w sesji referatowej „Biologia i hodowla zwierząt” XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Zwierzę–Produkt” organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 7.04.2016 r.

 Wygłoszony temat: „Wpływ systemu utrzymania na zdrowotność i wyniki odchowu cieląt”

 

Fot. Nagroda Sesji kół w Lublinie 2016, III miejsce (fot. E. Czerniawska-Piątkowska)

Uczestnicy XIII Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie (fot. Sknbihz, Lublin 2016)

Nagrodzona Pani Magdalena Skibicka wraz z Komisją UP w Lublinie (fot. Sylwia Sikora)

 

XIV Wystawa Bydła Mlecznego pt. „Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych" w Glinnej pod Starym Czarnowem 2016 r.

W dniach 4–5 czerwca 2016 roku studentki z SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS" Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt brały aktywny udział w XIV Wystawie Bydła Mlecznego – Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych w Glinnej pod Starym Czarnowem. W programie imprezy, obok wystawy bydła mlecznego, można było zobaczyć pokazy owiec, kóz, gołębi, królików i ptactwa ozdobnego. Na stoisku WBiHZ można było zapoznać się z nową ofertą kształcenia, spróbować miodu z uczelnianej pasieki oraz wziąć udział w konkursie rozpoznawania jaj ptasich. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt reprezentowały Panie inż. Agnieszka Wróbel, inż. Oliwia Nagórska oraz inż. Joanna Kotowska. 

Na zdjęciu od lewej inż. Joanna Kotowska i inż. Oliwia Nagórska (foto archiwum)

 Pani inż Agnieszka Wróbel (foto archiwum)

 

Wystąpienie Pana Filipa Hilarskiego podczas II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
(VIII Uczelniana) ZUT w Szczecinie (25–26 listopada 2016 r.)

 
(fot. Kornelia Hilarska) 

 

II miejsce w sesji referatowej w XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Zwierzę–Produkt” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2015 r.

II miejsce dla Pani Magdaleny Skibickiej oraz Pana Wojciecha Majsakowskiego (studentów Zootechniki) w sesji referatowej „Biologia i hodowla zwierząt” na XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Zwierzę-Produkt” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 14 kwietnia 2015 r.

 Temat nagrodzonego referatu: „Wpływ preparatu typu drink poporodowy na występowanie hipokalcemii u starszych krów po porodzie”.

 

 

Wojciech Majsakowski i Magdalena Skibicka studenci w trakcie referowania – XII Międzynarodowe Seminarium SKN w Lublinie (fot. J. Piasecki)

II Miejsce – nagrodzeni studenci wraz z Komisją UP w Lublinie (fot. J. Piasecki)

Wspólne zdjęcie studentów uczestników (fot. J. Piasecki)

 

DYPLOM za wyróżnienie

Dyplom za wyróżnienie dla Pani Soni Hiller w sekcji klinicznej zwierząt gospodarskich i koni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, XX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXII Sejmik SKN Wrocław, 14–15 maja 2015 r.
(Praca realizowana przy współpracy ze Studenckiem Kołem Naukowym Mikrobiologów, którego opiekunem jest Pan dr inż. Karol Fijałkowski).

 

Wystąpienie Pani Magdy Skibickiej podczas I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
(VII Uczelniana) ZUT w Szczecinie (20–21 listopada 2015 r.)

 

 

Międzynarodowa konferencja na Łotwie 2014 r.

W dniach 24–25.04.2014 r. studenci SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „Taurus” – Katarzyna Olejnik i Wojciech Majsakowski wzięli udział w konferencji międzynarodowej na Łotwie. Jej organizatorem był Łotewski Uniwersytet Rolniczy (Latvia University of Agriculture). Konferencja miała charakter interdyscyplinarny o szerokiej tematyce. Nasi studenci reprezentowali ZUT w bloku „Rolnictwo”, wygłaszając doniesienie naukowe pt. „Effect of probiotic Effective Microorganisms on selected parameters of milk performance of cows and results of bred and healthiness of calves Polish Holstein-Fresian Black-and-White”. Przedstawiona praca spotkała się z uznaniem i została wyróżniona. Studenci brali również udział w targach rolniczych „RygaAgro”, gdzie mogli zapoznać się z nowinkami technologicznymi w zastosowaniu praktycznym. W Rydze studenci mogli zapoznać się także z najciekawszymi zabytkami miasta, zwiedzać muzea, cerkwie, podziwiać piękne parki oraz smakować kuchni łotewskiej.

Studenci w trakcie referowania (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Nasi studenci z dyplomami (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Wspólne zdjęcie stunentów z Polski, Litwy, Kazachstanu i Łotwy (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

W muzeum… (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Targi rolnicze w Rydze (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Promocja naszego Wydziału na targach w Rydze z polskimi wystawcami (foto archiwum)

 

2014 r. VI sesja Kół Naukowych

Prezentowane prace:

Magda Skibicka i Wojciech Majsakowski  pt. 

Wpływ preparatu typu drink poporodowy na występowanie hipokalcemii u starszych krów po porodzie.

Wyróżniona praca Soni Hiller pt. 

Analiza wzajemnych oddziaływań między bakteriami z rodzaju STAPHYLOCOCCUS.

(Praca realizowana przy współpracy ze Studenckiem Kołem Naukowym Mikrobiologów, którego opiekunem jest Pan dr inż. Karol Fijałkowski).

Studenci w trakcie prezentacji – M. Skibicka i W. Majsakowski

 

Wystąpienie Pani Soni Hiller

Pani Sonia Hiller odbiera dyplom – wyróżnienie z rąk  Prorektora ds. Studenckich Pana dra hab. inż. Jacka Wróbla, prof. nadzw.

 

2013 r. V sesja Kół Naukowych

Prezentowane prace:

Katarzyna Olejnik i Wojciech Majsakowski pt. 

Wpływ preparatu probiotycznego „efektywne mikroorganizmy” na wybrane parametry użytkowości mlecznej krów oraz wyniki odchowu i zdrowotności cieląt rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej.

 

2012 r. IV sesja Kół Naukowych

Prezentowane prace:

Weronika Gajdka pt. Portret żubra i żubronia,

Michał Grudziński pt. Porożogenne komórki macierzyste MIC-1,

Michał Mikołajczyk pt. Wpływ wieku pierwszego wycielenia na wydajność mleczną krów.

 

2011 r. III Sesja Kół Naukowych

Wyróżnienie pracy Katarzyny Gralli pt. 

Porównanie wydajności, składu i jakości mleka krów w zależności od doju dwu- i czterokrotnego.

 

2010 r. II Sesja Kół Naukowych

Prezentacja pracy Pana inż. Aleksandra Ambroziaka pt.

Porównanie zawartości wybranych pierwiastków mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej oraz simental utrzymywanych w chowie ekologicznym.

 

Niektórzy byli członkowie Koła Naukowego są obecnie magistrantami lub doktorantami ZUT w Szczecinie.