Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”

     

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” powstało w 2009 roku.

Skupia ludzi młodych, aktywnych, pasjonujących się chowem i hodowlą bydła, którzy lubią obcować z przyrodą i poznawać również inne ciekawe dziko żyjące „przeżuwacze” jak np. jelenie czy bawoły.

 

Opiekun naukowy koła: dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska

  

Opiekunowie

– dr hab. Krzysztof Szarkowski – założyciel i pierwszy opiekun,

– dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska – od 2010 roku.

 

Skład koła

 

Prezes:

 • Filip Hilarski

Członkowie:

 • Ilona Cichocka
 • Nina Beker
 • Michał Cywiński
 • Olejniczak Krzesisława
 • Zuzanna Łakomy
 • Paulina Majchrzak
 • Magdalena Malepsza
 • Oliwier Niedoba
 • Aleksandra Guszczenko
 • Dorota Pietrzykowska
 • Justyna Prus
 • Dorota Rudolf
 • Oliwia Styczyńska
 • Lizaveta Sharlayeva
 • Marcjanna Wrzecińska

 

Kierunki badań

Głównymi kierunkami badań, którymi zajmują się studenci w ramach Koła Naukowego są:

–  Analiza czynników środowiskowych i genetycznych wpływających na wydajność, skład i jakość mleka,

– wykorzystanie małych przeżuwaczy do pielęgnacji krajobrazu,

– wpływ żywienia na jakość i przydatność technologiczną mleka wybranych gatunków zwierząt.

  

Zadania

Członkowie SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających:

– uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze oraz realizują własne prace badawcze,

– współpracują z Nadleśnictwem Kliniska,

– organizują własne seminaria, które są efektem licznych dyskusji prowadzonych podczas spotkań studentów należących do Koła Naukowego.

 

Osiągnięcia

 

 

Największe Targi Motoryzacyjne w Polsce, czwarte w Europie „MOTOR SHOW 2018" Poznań

Uczestnictwo studentów w największych Targach Motoryzacyjnych w Polsce „MOTOR SHOW 2018” w Poznaniu (8.04.2018 r.) dało możliwość podziwiania motoryzacji na światowym poziomie. Zaprezentowane zostały nowoczesne traktory, piękne auta osobowe oraz ciężarowe a także szybkie motocykle. Zaprezentowało się 300 wystawców.

 

Aktywny udział studentów z SKN „Taurus” w XVIII Międzynarodowych Targach „FERMA” bydła w Łodzi – 
16-18 lutego 2018 r. w halach EXPO

Studenci mogli uczestniczyć w ciekawych wykładach  wybitnych specjalistów różnych  dziedzin: żywienia przeżuwaczy, paszoznawstwa oraz weterynarii. Poruszane były ciekawe tematy: Aktualne programy zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w Polsce i Europie, Profilaktyka Mastitis w zasuszaniu czy Zarządzenie rozrodem w stadzie bydła mlecznego. Można było uczestniczyć w panelach dyskusyjnych firm m.in. Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt, Top Agrar Polska czy A-Consult. Każdy znalazł coś dla siebie. Wiele emocji wzbudziły pokazy nowoczesnych  maszyn rolniczych. Podczas FERMY 256 wystawców zaprezentowało bogatą ofertę z zakresu produkcji zwierzęcej.

 

Wyróżnienie dla Filipa Hilarskiego na III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych

Pan Filip Hilarski student kierunku Zootechnika otrzymał wyróżnienie za przygotowanie i prezentację posteru nt.: „Porównanie wyników użytkowości pierwiastek i wieloródek bydła rasy Angus” na III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (blok zwierzęcy), Szczecin 24–25 listopada 2017 r.

 

Na zdjęciu Filip Hilarski (Fot. Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

Studenckie Koło Naukowe „Taurus” aktywnie prezentowało prace także we współpracy z National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine przedstawiając w sesji posterowej temat” Some features of structure of stroke feathers peer of domestic duck and domestic goose” autorstwa: Julia Ustenko, Oksana Voloshchuk, Volodymyr Kostiuk, Ilona Cichocka na III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (blok zwierzęcy), Szczecin 24–25 listopada 2017 r.

Na zdjęciu od lewej: prof. Volodymyr Kostiuk, Julia Ustenko, Oksana Voloshchuk, dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska (Foto archiwum) 

 

Na zdjęciu od lewej: Oksana Voloshchuk, Ilona Cichocka, prof. Volodymyr Kostiuk, Julia Ustenko (Fot. Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Na zdjęciu od prawej: dr hab. Arkadiusz Terman, prof. Volodymyr Kostiuk, Oksana Voloshchuk, Julia Ustenko (Fot. Ewa Czerniawska-Piątkowska)

W ramach współpracy z Studenckim Kołem Naukowym Fizjologii Zwierząt, którego opiekunem jest Pani dr hab. Katarzyna Michałek realizowany był temat pt.: „Analiza profilu białkowego osocza krwi krów mlecznych Mastitis. Badania wstępne" autorstwa: Dorota Pietrzykowska, Dorota Rudolf, Ilona Cichocka, Philipe Bolzan oraz Dario Tempini, który przedstawiony został podczas sesji referatowej (blok zwierzęcy) na III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (blok zwierzęcy), Szczecin 24–25 listopada 2017 r.

 

Certyfikaty naszych studentów przywiezione z Ukrainy

Pani Ilona Cichocka oraz Filip Hilarski studenci kierunku Zootechnika brali aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Kijowie na Ukrainie, 12.09.2017 r.

 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

 „EPIZOOTOLOGY, ANIMAL HEALTH AND WELFARE OF ANIMALS, CHALLENGES OF THE PRESENT 

 September 12, 2017, Kyiv, Ukraine

Cichocka1.jpg2_Hilarski.jpg

 

RETRO MOTOR SHOW 2017 w Poznaniu

Uczestnictwo studentów w Targach Pojazdów Zabytkowych „RETRO MOTOR SHOW” 2017 w Poznaniu, (5.11.2017 r.), gdzie mogli podziwiać klasyczną motoryzację XX wieku, zaprezentowane zostały unikatowe okazy m.in, stare z minionej epoki traktory, auta i motocykle.

 

(Fot. Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

Studenci koła naukowego TAURUS na Międzynarodowej Konferencji pt. „Nauki Przyrodnicze
we Współczesnym Świecie” 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
(2 czerwca 2017 r.)

Udział naszych studentów w Międzynarodowej Konferencji „NAUKI PRZYRODNICZE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w dniu 2 czerwca 2017 r. ZUT w Szczecinie. Studenci przygotowali doniesienia naukowe, które zostały opublikowane w formie książkowej.

Doniesienie naukowe Pana Filipa Hilarskiego, pt. „Rolnictwo ekologiczne.
Doniesienie naukowe Pani Ilony Cichockiej, pt. „Mastitis – problem wciąż aktualny”.


Wystąpienie Pani prof. dr hab. Bogumiły Pilarczyk – Przewodniczącej Konferencji

 

Referat naszego studenta w XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (3–4 kwietnia 2017 r.)

Aktywny udział  Pana Filipa Hilarskiego studenta kierunku Zootechnika w XIV MIĘDZYNARODOWYM SEMINARIUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE (3–4 kwietnia 2017 roku). 

Wygłosił referat na temat: „Wpływ wybranych czynników na łatwość wycieleń i masę ciała cieląt rasy charolaise i mieszańców z jej udziałem utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym”.

 

 

III miejsce dla naszej studentki w XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Zwierzę–Produkt” Lublin 2016 r.

Miło mi poinformować, że nasza studentka Pani Magdalena Skibicka ze STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HODOWCÓW ZWIERZĄT PRZEŻUWAJĄCYCH TAURUS” zdobyła III miejsce w sesji referatowej „Biologia i hodowla zwierząt” XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Zwierzę–Produkt” organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 7.04.2016 r.

 Wygłoszony temat: „Wpływ systemu utrzymania na zdrowotność i wyniki odchowu cieląt”

 

Fot. Nagroda Sesji kół w Lublinie 2016, III miejsce (fot. E. Czerniawska-Piątkowska)

Uczestnicy XIII Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie (fot. Sknbihz, Lublin 2016)

Nagrodzona Pani Magdalena Skibicka wraz z Komisją UP w Lublinie (fot. Sylwia Sikora)

 

XIV Wystawa Bydła Mlecznego pt. „Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych" w Glinnej pod Starym Czarnowem 2016 r.

W dniach 4–5 czerwca 2016 roku studentki z SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS" Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt brały aktywny udział w XIV Wystawie Bydła Mlecznego – Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych w Glinnej pod Starym Czarnowem. W programie imprezy, obok wystawy bydła mlecznego, można było zobaczyć pokazy owiec, kóz, gołębi, królików i ptactwa ozdobnego. Na stoisku WBiHZ można było zapoznać się z nową ofertą kształcenia, spróbować miodu z uczelnianej pasieki oraz wziąć udział w konkursie rozpoznawania jaj ptasich. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt reprezentowały Panie inż. Agnieszka Wróbel, inż. Oliwia Nagórska oraz inż. Joanna Kotowska. 

Na zdjęciu od lewej inż. Joanna Kotowska i inż. Oliwia Nagórska (foto archiwum)

 Pani inż Agnieszka Wróbel (foto archiwum)

 

Wystąpienie Pana Filipa Hilarskiego podczas II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
(VIII Uczelniana) ZUT w Szczecinie (25–26 listopada 2016 r.)

 
(fot. Kornelia Hilarska) 

 

II miejsce w sesji referatowej w XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Zwierzę–Produkt” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2015 r.

II miejsce dla Pani Magdaleny Skibickiej oraz Pana Wojciecha Majsakowskiego (studentów Zootechniki) w sesji referatowej „Biologia i hodowla zwierząt” na XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Zwierzę-Produkt” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 14 kwietnia 2015 r.

 Temat nagrodzonego referatu: „Wpływ preparatu typu drink poporodowy na występowanie hipokalcemii u starszych krów po porodzie”.

 

 

Wojciech Majsakowski i Magdalena Skibicka studenci w trakcie referowania – XII Międzynarodowe Seminarium SKN w Lublinie (fot. J. Piasecki)

II Miejsce – nagrodzeni studenci wraz z Komisją UP w Lublinie (fot. J. Piasecki)

Wspólne zdjęcie studentów uczestników (fot. J. Piasecki)

 

DYPLOM za wyróżnienie

Dyplom za wyróżnienie dla Pani Soni Hiller w sekcji klinicznej zwierząt gospodarskich i koni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, XX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXII Sejmik SKN Wrocław, 14–15 maja 2015 r.
(Praca realizowana przy współpracy ze Studenckiem Kołem Naukowym Mikrobiologów, którego opiekunem jest Pan dr inż. Karol Fijałkowski).

 

Wystąpienie Pani Magdy Skibickiej podczas I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
(VII Uczelniana) ZUT w Szczecinie (20–21 listopada 2015 r.)

 

 

Międzynarodowa konferencja na Łotwie 2014 r.

W dniach 24–25.04.2014 r. studenci SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „Taurus” – Katarzyna Olejnik i Wojciech Majsakowski wzięli udział w konferencji międzynarodowej na Łotwie. Jej organizatorem był Łotewski Uniwersytet Rolniczy (Latvia University of Agriculture). Konferencja miała charakter interdyscyplinarny o szerokiej tematyce. Nasi studenci reprezentowali ZUT w bloku „Rolnictwo”, wygłaszając doniesienie naukowe pt. „Effect of probiotic Effective Microorganisms on selected parameters of milk performance of cows and results of bred and healthiness of calves Polish Holstein-Fresian Black-and-White”. Przedstawiona praca spotkała się z uznaniem i została wyróżniona. Studenci brali również udział w targach rolniczych „RygaAgro”, gdzie mogli zapoznać się z nowinkami technologicznymi w zastosowaniu praktycznym. W Rydze studenci mogli zapoznać się także z najciekawszymi zabytkami miasta, zwiedzać muzea, cerkwie, podziwiać piękne parki oraz smakować kuchni łotewskiej.

Studenci w trakcie referowania (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Nasi studenci z dyplomami (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Wspólne zdjęcie stunentów z Polski, Litwy, Kazachstanu i Łotwy (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

W muzeum… (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Targi rolnicze w Rydze (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Promocja naszego Wydziału na targach w Rydze z polskimi wystawcami (foto archiwum)

 

2014 r. VI sesja Kół Naukowych

Prezentowane prace:

Magda Skibicka i Wojciech Majsakowski  pt. 

Wpływ preparatu typu drink poporodowy na występowanie hipokalcemii u starszych krów po porodzie.

Wyróżniona praca Soni Hiller pt. 

Analiza wzajemnych oddziaływań między bakteriami z rodzaju STAPHYLOCOCCUS.

(Praca realizowana przy współpracy ze Studenckiem Kołem Naukowym Mikrobiologów, którego opiekunem jest Pan dr inż. Karol Fijałkowski).

Studenci w trakcie prezentacji – M. Skibicka i W. Majsakowski

 

Wystąpienie Pani Soni Hiller

Pani Sonia Hiller odbiera dyplom – wyróżnienie z rąk  Prorektora ds. Studenckich Pana dra hab. inż. Jacka Wróbla, prof. nadzw.

 

2013 r. V sesja Kół Naukowych

Prezentowane prace:

Katarzyna Olejnik i Wojciech Majsakowski pt. 

Wpływ preparatu probiotycznego „efektywne mikroorganizmy” na wybrane parametry użytkowości mlecznej krów oraz wyniki odchowu i zdrowotności cieląt rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej.

 

2012 r. IV sesja Kół Naukowych

Prezentowane prace:

Weronika Gajdka pt. Portret żubra i żubronia,

Michał Grudziński pt. Porożogenne komórki macierzyste MIC-1,

Michał Mikołajczyk pt. Wpływ wieku pierwszego wycielenia na wydajność mleczną krów.

 

2011 r. III Sesja Kół Naukowych

Wyróżnienie pracy Katarzyny Gralli pt. 

Porównanie wydajności, składu i jakości mleka krów w zależności od doju dwu- i czterokrotnego.

 

2010 r. II Sesja Kół Naukowych

Prezentacja pracy Pana inż. Aleksandra Ambroziaka pt.

Porównanie zawartości wybranych pierwiastków mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej oraz simental utrzymywanych w chowie ekologicznym.

 

Niektórzy byli członkowie Koła Naukowego są obecnie magistrantami lub doktorantami ZUT w Szczecinie.