Wybory 2016

Wyniki

Wyniki z dn. 28.01.2016 w zał.:

Wyniki-dok 28.01.2016
(PDF, 38 KB)

Wyniki-prac 28.01.2016 (PDF, 48 KB)

Wyniki z dn. 24.02.2016 w zał.:

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję  2016-2020 z grupy prof. i dr hab. (PDF, 37 KB)

Wyniki z dn. 25.02.2016 w zał.:

Protokół z WKW  WBiHZ z wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 z grupy prof. i dr hab. (PDF, 37 KB)

Wyniki z dn. 26.02.2016 w zał.:

Protokół z WKW  WBiHZ z wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 z grupy prof. i dr hab. (PDF, 35 KB)

Wyniki z dn. 29.02.2016 w zał:

 Protokół z WKW WBiHZ z wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 z grupy prof. i dr hab. (DOC, 49 KB)

Wyniki z dn. 01.03.2016 w zał:

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 z grupy prof. i dr hab. (03_LUTY_16, 35 KB)

Wyniki z dn. 15.03.2016 w zał:

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów do Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 z grupy prof. i dr hab. (DOC, 108 KB)

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów do Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 z grupy pozostałych nauczycieli  akademickich (DOC, 57 KB)

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów do Wydziałowego kolegium Elektorówna kadencję 2016-2020 z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi   (DOC, 37 KB)

Wyniki z dn. 16.03.2016 w zał:

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów do Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (DOC, 42 KB)

Wyniki z dn. 12.04.2016 w zał:

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów Dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na kadencję 2016-2020 (DOC, 33 KB)

Wyniki z dn. 21.04.2016 w zał:

Protokoły z WKW WBiHZ z wyborów Prodziekanów Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na kadencję 2016-2020 (DOC, 53 KB)

Wyniki z dn. 11.05.2016 w zał:

Protokół z  WKW WBiHZ z wyborów Senatorów z Wydziału Biotechnologii  i Hodowli Zwierzątna kadencję 2016-2020 (DOC, 36 KB)

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na kadencję 2016-2020 r. z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. (DOC, 32 KB)

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów delegata z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (DOC, 32 KB)

 Protokół z WKW WBiHZ z wyborów delegata z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z grupy pozostali nauczyciele akademiccy (DOC, 32 KB)

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z grupy pozostali nauczyciele akademiccy (DOC, 34 KB)

Wyniki z dn. 17.05.2016 w zał:

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów Senatorów z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na kadencję 2016-2020 (DOC, 36 KB)

Protokół z WKW WBiHZ w wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z grupy pozostali nauczyciele akademiccy (DOC, 39 KB)

Wyniki z dn. 25.05.2016 w zał:

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów Senatora z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na kadencję 2016-2020 (DOC, 36 KB)

Protokół z WKW WBiHZ z wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na kadencję 2016-2020z grupy pozostali nauczyciele akademiccy (DOC, 39 KB)

 

 

 

Ogłoszenia WKW

TERMINARZ WYBORÓW 2016-2020 NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT (PDF, 41 KB)


Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej 21.01.2016 (PDF, 13.3 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej 29.01.2016 (PDF, 11.4 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - Komunikat nr 2 01.02.2016 r.
(PDF, 11.5 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - Komunikat nr 3 09.02.2016 r.
(PDF, 13.8 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 4 24.02.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 5 24.02.2016 r. (PDF, 11.8 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 6 24.02.2016 r. (PDF, 12.2 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 7 25.02.2016 r. (PDF, 10.5 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 8 26.02.2016 r. (PDF, 10.5 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 9 29.02.2016 r. (_-1, 12.0 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 10 02.03.2016 r. (DOCX, 12.0 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 11 15.03.2016 r. (DOCX, 12.1 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 12  04.04.2016 r. (DOCX, 13.0 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 13 15.04.2016 r. (DOCX, 12.9 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 14 15.04.2016 r. (PDF, 11.1 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 15 25.04.2016 r. (DOCX, 13.5 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 16 04.05.2016 r. (DOCX, 13.6 KB)

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 17 19.05.2016 r. (DOCX, 13.4 KB)

Druk - zgłoszenie elektora (DOC, 26 KB)

Druk - zgoda elektora (DOC, 28 KB)

Druk - zgłoszenie elektora wydziałowego (DOC, 26 KB)

Druk - zgoda elektora wydziałowego (DOC, 29 KB)

Druk - zgłoszenie senatora (DOC, 26 KB)

Druk - zgoda senatora (DOC, 28 KB)

Druk - zgłoszenie do RW (DOC, 26 KB)

Druk - zgoda do RW (DOC, 28 KB)

Druk - zgłoszenie delagata na wybory Senatorów (DOC, 25 KB)

Druk - zgoda delegata (DOC, 28 KB)